Fondacija CPI organizuje konferenciju „Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH – principi i prakse“ u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 28. januar 2016.

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) organizuje konferenciju pod nazivom „Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH – principi i prakse“, koja će se održati u Sarajevu, 29. januara 2016. godine u sali Parlamenta FBiH, sa početkom u 10:30 sati.

Cilj ove konferencije jeste promocija obaveza koje proističu iz članstva Bosne i Hercegovine u multilateralnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast – Open Government Partnership (OGP), te iniciranje reformi u oblasti transparentnosti vlasti. Partnerstvo za otvorenu vlast je globalna multilateralna inicijativa za transparentnost i otvorenost rada tijela javne vlasti, čije članice se obavezuju na konkretne mjere i djelovanje u oblastima transparentnosti, osnaživanja učešća građana u procesima donošenja odluka, borbe protiv korupcije i uvođenja novih tehnologija.

Događaj će okupiti predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH, državne službenike, predstavnike javnih institucija uključenih u realizaciju inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, predstavnike međunarodne zajednice, organizacija civilnog društva, te stručnjake u ovoj oblasti.

Konferenciju organizuje Parlament FBiH i Centar za zastupanje građanskih interesa, uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske.

 

Posted in Vijesti.