Fondacija CPI pokazala upotrebnu vrijednost Baze javnih finansija studentima i nastavnicima Ekonomskog fakulteta u Tuzli

 

Tuzla, 20. oktobar 2016.

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) nastavlja saradnju sa akademskom zajednicom predstavljanjem svojih aktivnosti na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Studentima i nastavnom osoblju danas je predstavljena Baza javnih finansija, koja je dostupna na internetskoj stranici Fondacije CPI, www.cpi.ba.

img_1778

Fondacija CPI je prikupila i objavila Bazu podataka javnih finansija kako bi se njome služili sve građanke i građani u Bosni i Hercegovini. Iako su vlasti u BiH su dužne učiniti finansijske i druge podatke javnim i dostupnim, najčešće taj posao biva prepušten organizacijama civilnog društva. Cilj prezentacije Baze na ekonomskim fakultetima je da se poveća interes akademske zajednice za njenom upotrebom u analitičke i naučno-iistraživačke svrhe. Baza javnih finansija kao jedinstven izvor podataka o javnoj potrošnji mogla bi pronaći svoje mjesto i upotrebu i u nastavnom procesu ekonomskih fakulteta.

img_1790

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli će nakon ove prezentacije uputiti studente i nastavnike na korištenje Baze podataka javnih finansija putem linka na internetskoj stranici fakulteta i o bavijestiti studente putem Asocijacije studenata.

img_1787

Nakon Sarajeva i Tuzle, predstavljanje Baze javnih finansija predstavnicima akademske zajednice nastaviće se na ekonomskim fakultetima u Mostaru i Banja Luci. Ova aktivnost se odvija u okviru projekta „Od budžetske otvorenosti do participativnosti“ finansijski podržanog od Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

 

 

Posted in Otvoreno društvo, Otvoreno društvo - Projektne aktivnosti, Otvoreno društvo - Vijesti, Vijesti.