Fondacija CPI predstavila Bazu javnih finansija studentima prve godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

Sarajevo, 10. oktobar 2016. godine

Nakon uspješnog okončanog ciklusa edukativno zabavnih događanja pod nazivom Građanska matura, Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) nastavlja aktivnosti  usmjerene ka mladima. Danas je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u okviru redovnog predavanja dr Velme Pijalović, studentima prve godine predstavljena Baza javnih finansija, koja je dostupna na internetskoj stranici Fondacije CPI, www.cpi.ba.  Nastavljena je saradnja sa dr Pijalović, koja je za Fondaciju CPI napisala Priručnik za građansku maturu i upoznala nastavno osoblje Ekonomskog fakulteta sa mogućnostima korištenja Baze javnih podataka. Ova jedinstvena baza podataka, na jednom mjestu sadrži podatke o izvršenju budžeta svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, od državnog do općinskog, a u toku ove godine nadograđena je i podacima o vanbudžetskim korisnicima. Podaci za više nivoe vlasti, državni, entitetski, nivo distrikta i kantonalni nivo, dostupni su za period od 2005. do 2015. godine, dok su za nivo lokalne samouprave i vanbudžetskih korisnika dostupni podaci za period od 2011. do 2015. godine.

20161010_114124

 

 

„Smatramo da je naša Baza javnih finansija veoma moćan alat za nadziranje javne potrošnje koji želimo predati u prave ruke, mladim studenticama i studentima ekonomije, kako bi ih potakli na razmišljanje o načinu na koji se troši javni novac. Također smatramo da ova baza podataka može poslužiti i kao osnov za naučno-istraživačke radove.“, izjavila je Mirjana Sirćo, menadžerica grantova Fondacije CPI.

20161010_111754

Poslije današnjeg  prvog predstavljanja Baze javnih finansija studentima, Fondacije CPI će nastaviti sa ovom aktivnošću i na drugim ekonomskim fakultetima u Bosni i Hercegovini, na kojima će biti prezentirana studentima i nastavnom osoblju. Prezentacija baze na ekonomskim fakultetima je aktivnost Fondacije CPI, koja se odvija u okviru projekta „Od budžetske otvorenosti do participativnosti“ finansijski podržanog od Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

imag0484

 

Posted in Otvoreno društvo, Otvoreno društvo - Projektne aktivnosti, Otvoreno društvo - Vijesti, Vijesti.