Fondacija CPI predstavila rezultate Istraživanja o otvorenosti budžeta u Parlamentu Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 08.10.2015.

Fondacija CPI (Centar za zastupanje građanskih interesa) organizirala je danas u Sarajevu, u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prezentaciju rezultata Istraživanja o otvorenosti budžeta 2015., (Open Budget Survey 2015). Prezentacija je organizirana za predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, međunarodne zajednice i organizacija civilnog društva.

IMG_0548
Istraživanja o otvorenosti budžeta provodi organizacija International Budget Partnership, a u Bosni i Hercegovini po drugi puta ga provodi Fondacija CPI. Ovaj izvještaj, peti po redu, predstavlja jedino nezavisno, komparativno istraživanje transparentnosti budžeta, učešća građana i nezavisnih institucija za nadzor budžetskog procesa. Kombinirane, ove komponente predstavljaju glavne stubove odgovornih budžetskih sistema.
Rezultati istraživanja pokazuju da je najlošije ocijenjeno učešće javnosti u budžetskom procesu (23 poena), zatim nadzor budžeta od strane zakonodavne vlasti (37 poena) dok je nadzor od strane Ureda za reviziju ocijenjen sa 83 poena. Bosna i Hercegovina je na skali od 100 poena osvojila 43 i svrstala se blizu svjetskog prosjeka od 45 poena ili u najveću skupinu zemalja, koje na rang listi pokazuju ograničenu otvorenost budžeta. Ovakav rezultat predstavlja pad sa 50 poena osvojenih 2012. godine i približavanje grupi zemalja koje sa 20 do 40 osvojenih poena pokazuju minimalnu otvorenost budžeta.

IMG_0557
Nakon prezentacije, predstavnici oba doma Parlamenta BiH i Ministarstva finansija i trezora od kojih direktno zavisi otvorenost budžeta zadržali su se u diskusiji o problemima otvorenosti budžeta i načinu njihovog prevazilaženja. Predstavnici Parlamentarne skupštine BiH smatraju da posjeduju kapacitet za kvalitetan nadzor budžeta, kao i da taj posao jako dobro obavljaju, tako da očekuju mnogo bolju ocjenu njihovog rada u narednom istraživanju. Kao najveći problem, ponovo je identificirano nepostojanje budžeta za građane i potreba za njegovim što skorijim uvođenjem. Kvalitetu diskusije doprinijeli su predstavnici Asocijacije poslodavaca BiH, Ureda koordinatora za reformu javne uprave i organizacija civilnog društva.

IMG_0552

 

IMG_0550

 

Posted in Vijesti.