Grad Tuzla pokrenuo komunikacijsku platformu “Centar 72”

Na jednom mjestu građani mogu postavljati pitanja službama Grada Tuzle – Servis na usluzi građanima 24 sata dnevno  na adresi centar72.ba/Tuzla– Komunikacija između građana i gradskih službi odvija se javno 

Tuzla, 21. 04. 2016,

Danas je u ateljeu Ismeta Mujezinovića u Tuzli u prisustvu gradonačelnika Tuzle, medija i predstavnika gradskih službi pokrenuta komunikacijska platforma “Centar 72”. Ovaj servis omogućuje svim građanima i građankama Tuzle da u bilo kojem trenutku, 24 sata dnevno, postavljaju pitanja i prijavljuju uočene probleme na području grada, a koji su u gradskoj nadležnosti.

Fondacija CPI, Centar za zastupanje građanskih interesa, koja je programirala i u partnerstvu sa Gradom Tuzla pokrenula platformu “Centar 72” ima ulogu administratora i moderatora komunikacije između građana i Grada,  pomaže građanima da pitanje postave u adekvatnu kategoriju i garantira anonimnost korisnika platforme čiji podaci se ne objavljuju.

Nakon što se pitanje postavi na platformu, gradske službe pružat će odgovore građanima u roku od 72 sata. U taj rok se ne računaju neradni dani i praznici. Prednosti ovakvog načina komuniciranja su brojne. Komunikacija između građana i Grada se ubrzava, potpuno je transparentna, a time se ubrzava i rješavanje prijavljenih problema. U slučaju višestrukih prijava istog problema, gradski službenici mogu jednostavno uputiti građane na već postavljen odgovor.

Pitanja se mogu postavljati preko računara,  a prilagođena je i za korištenje putem pametnih telefona. Pitanje/prijavu, može se po potrebi označiti na mapi grada i uz nju postaviti i fotografiju.

” Centar 72 je još jedan korak u nastojanju Grada Tuzle da unaprijedi saradnju sa građanima i ubrza rješavanje njihovih problema iz svoje nadležnosti.”  izjavio je povodom pokretanja ovog servisa gradonačelnik Tuzle.

Pokretanje  komunikacijske platforme “Centar 72” omogućeno je, u sklopu projekta “Podrška inicijativi za otvorenu vlast” podržanog od strane Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini.

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Vijesti.