Građanin FBiH sa prosječnom platom 189 dana godišnje radi za državu

Koliko mjesečno plaćate državu?, ulična akcija Fondacije CPI u Mostaru

Sarajevo, Mostar, 28.12.2015.

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI), organizira danas i sutra u Mostaru uličnu akciju pod nazivom „Koliko mjesečno plaćate državu?“. Odgovor na ovo pitanje građani mogu dobiti ukoliko unesu neto iznos svoje plate u kompjuterski program koji će izračunati ukupan iznos novca koji se izdvaja iz njihove plate i koji će im biti odštampan u obliku računa.

„Cilj ove akcije je upoznati građane sa količinom novca kojom se iz njihovih plata direktno i indirektno pune budžeti različitih nivoa vlasti. Očekujemo da ćemo na ovaj način zainteresirati građane da aktivnije učestvuju u pripremi budžeta i nadgledanju trošenja javnih sredstava. Dobro informirani i aktivni građani lakše će odabrati svoje predstavnike na predstojećim izborima.“, izjavila je Mirjana Sirćo, projektna menadžerica Fondacije CPI.

20151228115907
Građanin sa prosječnom platom u Federaciji BiH od 827 KM, bez ijednog izdržavanog člana porodice, mjesečno izdvaja za državu kroz doprinose, porez na prihod i PDV 51,88% svoje plate. U kalkulaciju se uzima da je cijela plata potrošena na robe i usluge na koje plaća PDV. Na ovaj način dolazimo do zaključka da zaposleni građanin u FBiH godišnje radi 189 dana.

20151228122240

Ulična akcija organizirana je u okviru projekta „Javne finansije: od javnih informacija do aktivnih građana“, koji finansira Fond otvoreno društvo BiH. Ovo je druga po redu akcija ove vrste, prva je održana u Banja Luci, a naredna je planirana za Sarajevo.

20151228121424

Posted in Vijesti.