Istraživanja o otvorenosti budžeta pokazuje da je u Bosni i Hercegovini najotvoreniji budžet Distrikta Brčko

Sarajevo, 29. februar 2016.

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) je na danas održanoj konferenciji za medije predstavila rezultate Istraživanja otvorenosti budžeta entiteta, Distrikta Brčko i kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Istraživanje o otvorenosti budžeta u saradnji sa organizacijom International Budget Partnership, po jedinstvenoj metodologiji provode ekspertne organizacije i organizacije civilnog društva u više od stotinu zemalja svijeta, a u Bosni i Hercegovini ga provodi Fondacija CPI. Rezultate istraživanja za nivo države Bosne i Hercegovine Fondacija CPI je objavila u septembru i predstavila u Parlamentu Bosne i Hercegovine u oktobru 2015. godine. Bosna i Hercegovina je prema rezultatima ovog istraživanja ostvarila pad na 43 poena u odnosu na 50 osvojenih u istraživanju iz 2012. godine.

Imajući u vidu političko uređenje BiH, Fondacija CPI koristeći istu metodologiju provela je Istraživanje o otvorenosti budžeta za nivo entiteta, kantona i Distrikta Brčko, sa namjerom da utvrdi i uporedi rezultate otvorenosti budžeta nižih nivoa vlasti koji su po svom sadržaju značajniji za građane i građanke Bosne i Hercegovine.

„Distrikt Brčko sa generalnim skorom od 53 od maksimalno 100 poena, imao je najbolji rezultat u poređenju sa svim drugim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini i ujedno ostvario najveći napredak u odnosu na prethodno istraživanje iz 2012. godine kada je osvojio 41 poen. Prema rangiranju International Budget Partnershipa spada u red onih čiji budžetski proces je ograničeno otvoren prema građanima. U istu skupinu, od 41 do 60 indeksnih poena, spadaju Kanton Sarajevo, Federacija BiH, Zeničko-dobojski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton, te Tuzlanski kanton“, izjavila je Mirjana Sirćo menadžerica projekta Fondacije CPI.

Istraživanje otvorenosti budžeta za nivo entiteta, Distrikta Brčko i kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, realizirano je u okviru projekta „Od javne informacije do aktivnog građanstva“ koji je finansijski podržan od strane Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

 

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Vijesti.