Jedinstvena baza budžetskih podataka

U partnerstvu sa Open Knowledge Foundation iz Ujedinjenog Kraljevstva, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini, Centar za zastupanje građanskih interesa provodi projekat Pristup budžetskim podacima s jednog mjesta. Vjerujemo da građanke i građani Bosne i Hercegovine imaju pravo znati kako se raspolaže njihovim novcem, u predizbornom i postizbornom periodu. Budžetski podaci trebaju biti dostupni svakom građaninu u svakom trenutku, da informišu o tome kako vlada troši novac građana, pokažu donosicima odluka da su odgovorni za svoje ponašanje i da civilno društvo kontroliše budžetski proces. U namjeri da inicira što širu debatu o efikasnosti i prioritetima budžetskog procesa, CPI će sa svojim lokalnim partnerima organizirati prezentaciju baze podataka i budžetske potrošnje u 30 bh. općina.

Web stranica baze javnih finansija

Posted in Arhiva Projekata.