Konferencija: Kako do kvalitetnijih lokalnih usluga

(Sarajevo, oktobar 2013.) Cilj ove konferencije je da se, uz učešće relevantnih aktera, utvrde konkretne smjernice i preporuke za unapređenje dijaloga i kvaliteta lokalnih usluga, kojima su građani izrazito nezadovoljni. Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati istraživanja stavova građana/ki, vezano za kvalitet i dostupnost javnih usluga na lokalnom nivou. Predstavnici Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva, općina u sastavu KS, kantonalnih javnih preduzeća, Saveza općina i gradova Federacije, te organizacija civilnog društva također će se upoznati i sa dosadašnjim aktivnostima na usaglašavanju Zakona o lokalnoj samoupravi na kantonalnom i federalnom nivou.

Povod za organizaciju konferencije je planirano razmatranje Prijedloga zakona o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevo, koje je predviđeno Programom rada Skupštine Kantona Sarajevo koncem 2013. godine.

(preuzmi PDF)

Posted in Događaji.