Održan seminar „Javne finansije i mediji“ u organizaciji Fondacije CPI

Sarajevo, 30. marta 2017.

U organizaciji Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI) održan je jednodnevni seminar za novinare na temu „Javne finansije i mediji“ koji je imao za cilj bolje razumijevanje i poboljšano izvještavanje medija na temu javnih finansija. Seminar je vodila prof dr Velma Pijalović, redovna profesorica sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Dr Pijalović je između ostalog pojasnila metodologiju prikupljanja i obrade podataka, kako bi bili validni i međusobno usporedivi.  Radi se o podacima sa kojima se novinari svakodnevno susreću, poput stope nezaposlenosti, koji variraju od izvora do izvora i različito se tumače prema dnevno-političkim potrebama.

„Želja nam je da ekonomska pitanja stavimo u fokus razmišljanja medija i građana kao nešto od čega polazi rješavanje njihovih osnovnih problema. Pitanja kao što su nezaposlenost, kakvi su nam putevi, visina penzije i drugo, sva se zapravo rješavaju kroz ekonomske politike. Posljedice dobrih ili loših ekonomskih politika snosimo svi mi.“, izjavila je Mirjana Sirćo, grant menadžerica u Fondaciji CPI i organizatorica ovog seminara.

Obrađene su ekonomske politike koje su na raspolaganju vlastima u Bosni i Hercegovini za postizanje makroekonomskih ciljeva, s posebnim osvrtom na monetarnu i fiskalnu politiku.

„Najbolji način je da se potiču predstavnici vlasti da za svaku mjeru koja se provodi daju predviđene socioekonomske i druge efekte, odnosno  da se postavi pitanje da li su rađene analize takvih efekata prije provođenja mjera, u toku implementacije i naravno nakon provođenja tih mjera.“, kazala je dr Pijalović.

Prisutni novinari ocijenili su seminar uspješnim i korisnim za njohov budući rad. Mišljenja nekih od učesnika o seminaru možete pronaći na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=at9JbHc2JPg. Ovaj seminar je organiziran u okviru projekta „Od budžetske otvorenosti i dostupnosti do participativnosti“ koji je finansijski podržan od strane Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

 

 

Posted in Otvoreno društvo - Projektne aktivnosti, Otvoreno društvo - Vijesti, Vijesti.