Okrugli sto „Otvorenim podacima do transparentne i odgovorne vlasti“ na Jahorini u organizaciji Fondacije CPI

Sarajevo, 18. januar 2015.

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) organizuje okrugli sto na temu „Otvorenim podacima do transparentne i odgovorne vlasti“, u utorak, 19.01.2016. godine u hotelu Termag na Jahorini, sa početkom u 11:00 sati.

Na skup su pozvani Premijerka Republike Srpske, Premijer Federacije BiH, Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, državni i entitetski ministri pravde, predstavnici odgovarajućih radnih tijela PSBiH, Parlamenta FBiH i Narodne skupštine RS, predstavnici Agencije za informacijsko društvo RS, Direkcije za evropske integracije, Ureda Koordinatora za reformu javne uprave BiH, Agencije za zaštitu podataka BiH, te predstavnici organizacija civilnog društva.

Svrha okruglog stola je da se razmotri koliko postojeći Zakoni o slobodi pristupa informacijama na državnom i entitetskim nivoima osiguravaju proaktivno objavljivanje podataka sa kojima raspolažu institucije vlasti. Također, biće predstavljeni prijedlozi amandmana koje je pripremila Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa i koji bi direktno podsticali proaktivno objavljivanje podataka.

Sve ove aktivnosti realizuju se sa ciljem implementacije Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.U zemljama koje su pristupile inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast (trenutno ima 70 članica, uključujući sve zemlje Zapadnog Balkana i BiH kao 65. članicu) pristupilo se izradi ili izmjenama i dopunama postojećih zakona o slobodi pristupa informacijama, u svrhu obezbjeđenja proaktivnog objavljivanja podataka sa kojima javna vlast raspolaže.

Okrugli sto je organiziran kao dio aktivnost u okviru projekta: „Od Partnerstva za otvorenu vlast do odgovorne vlasti“ koji finansira Ambasada Kraljevine Nizozemske.

Posted in Vijesti.