Okrugli sto sa Evropskom Komisijom: Pristup budžetskim podacima s jednog mjesta

(Sarajevo, 22. 04. 2013.) U zgradi Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini održan je inauguralni okrugli sto projekta “Promjena sistema pristupa budžetskim podacima s jednog mjesta”. Implementator projekta je Centar za zastupanje građanskih interesa, a sredstva od 127.722 eura osigurala je većim dijelom Evropska Unija.  Cilj projekta je obrazovanje i informiranje građana Bosne i Hercegovine o procesu izrade budžeta, mogućnostima korištenja podataka o budžetu kao i podizanje svijesti građana o njihovim pravima na nesmetan pristup informacijama o javnim sredstvima. Damir Mehmedbašić, izvršni direktor Centra za zastupanje građanskih interesa kaže da će realizacijom projekta građani dobiti online pristup budžetima na svim nivoima vlasti u zemlji.

Posted in Događaji.