Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH – Platforma za usvajanje principa proaktivne transparentnosti

Sarajevo, 30.11.2015.

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI),  Centar za društvena istraživanja Analitika i Ministarstvo pravde BiH organiziraju konferenciju pod nazivom “Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH – Platforma za usvajanje principa proaktivne transparentnosti”, koja će se održati 01. decembra 2015. godine u Plavoj sali Parlamentarne skupštine BiH, sa početkom u 10:30 h.

Ova konferencija nastoji ukazati na glavne argumente zašto Bosna i Hercegovina treba da usvoji i implemetira principe otvorene vlasti, kao i prioritetne korake koje je potrebno poduzeti u tom pravcu.

U sklopu konferencije poseban akcenat će biti stavljen na modernizaciju Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH. S tim u vezi, bit će prezentirane preporuke za unaprijeđenje nadzora i provedbe ovog zakona, kao i prijedlozi amandmana kojima se propisuje obaveza proaktivnog objavljivanja informacija. Događaj će okupiti predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, predstavnike javnih institucija uključenih u realizaciju inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, predstavnike međunarodne zajednice, organizacije civilnog društva te stručnjake u ovoj oblasti.

Više informacija o provedbi inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Bosni i Hercegovini, može se pronaći na stranici www.ogp.ba.

Program rada konferencije

Posted in Vijesti.