Inicijalni sastanak za pristupanje Bosne i Hercegovine Partnerstvu za otvorenu vlast

Pokrenuta inicijativa za pristupanje Bosne i Hercegovine globalnom Partnerstvu za otvorenu vlast (Open Government Partnership) – Iskazana zabrinutost promjenama zakonodavstva koje imaju intenciju da ograniče pristup građana i medija javnim informacijama – Sve informacije kojima vlasti, javne institucije i preduzeća raspolažu pripadaju građanima, uz uslov zaštite ličnih podataka građana.

(preuzmi PDF)

Posted in Događaji.