Podaci o javnoj potrošnji na jednom mjestu – prezentacija Baze javnih finansija Fondacije CPI na Burch Univerzitetu u Sarajevu

Sarajevo, 23. mart 2017.

Mirjana Sirćo, projekt i grant menadžerica u Fondaciji Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) održala je predavanje na temu Podaci o javnim finansijama na jednom mjestu, za studente i nastavno osoblje Burch  Univerziteta u Sarajevu.

Fondacija CPI je u prošloj godini ostvarila saradnju sa javnim univerzitetuma i njihovim ekonomskim fakultetima u Sarajevu, Tuzli, Mostaru i Banjaluci, kako bi svoj rad na Bazi podataka javnih finansija predstavila akademskoj zajednici.

U 2017. Fondacija započinje blisku saradnju i partnerstvo sa Burch Univerzitetom u Sarajevu, čiji bi studenti i profesori doprinijeli široj upotrebi Baze javnih finansija kroz redovne nastavne aktivnosti i naučno-istraživačke radove.

Predavanje je naišlo na dobar odziv nastavnog osoblja i studenata ekonomskih i društvenih nauka Burch Univerziteta, a dio studenata je zainteresiran da svoju obaveznu praksu u trajanju od šest sedmica obavi radeći u Fondaciji na unošenju podataka u Bazu.

 

 

 

 

Posted in Otvoreno društvo - Projektne aktivnosti, Otvoreno društvo - Vijesti, Vijesti.