akcize

Spadaju u poreze na pojedinačna dobra i usluge. Oporezuje se potrošnja ili upotreba tačno određenih proizvoda. Osnovni cilj uvođenja akciza/trošarina je fiskalnog karaktera i oporezuju se proizvodi masovne potrošnje koji nemaju supstitute ili je njihova supstitucija (zamjena) teško izvodljiva (naftni derivati, alkohol, duvan, kafa, itd) Zakon o akcizama BiH kaže: “**Član 4. (Akcizni proizvodi)** (1) Predmet oporezivanja je promet akciznih proizvoda koji su proizvedeni u Bosni i Hercegovini kada proizvođač prvi put njima prometuje i/ili uvoz akciznih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu (u daljnjem tekstu: BiH). (2) Akciznim proizvodima, u smislu stava (1) ovog člana, smatraju se: a) naftni derivati; b) duhanske prerađevine; c) bezalkoholna pića; d) alkohol, alkoholna pića i voćna prirodna rakija; e) pivo i vino; f) kafa. **Član 5. (Naftni derivati)** Naftnim derivatima, u smislu Člana 4. stav (2) tačka a) ovog zakona, smatraju se: a) motorni benzini, uključujući i bezolovni, nezavisno od oktanske vrijednosti i komercijalnog naziva; b) dizel goriva i ostala plinska ulja; c) petrolej (kerozin); d) lož-ulje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS). **Član 6. (Duhanske prerađevine)** (1) Duhanskim prera|evinama, u smislu Člana 4. stav (2) tačka b) ovog zakona, smatraju se cigarete i ostali duhanski proizvodi. (2) Cigaretama se smatraju: a) smotuljci duhana prikladni za pušenje, obavijeni omotačem koji nije od prirodnog duhana; b) proizvodi slični cigaretama koji se sastoje od smotuljaka duhana obavijenih jednostrukim i dvostrukim omotačem. Vanjski omotač izrađen je od materijala koji nije list prirodnog duhana i postavljen je u pravoj liniji uzdužno; c) duhanski štapići koji se jednostavnim neindustrijskim postupkom stavljaju u papirni omot za cigarete ili se umotavaju u papirne listiće; d) duhanski proizvodi stavljeni u promet pod nazivom cigarete. (3) Ostalim duhanskim proizvodima smatraju se: a) cigare i cigarilosi; b) duhan za lulu i duhan za pušenje; c) duhan za šmrkanje, žvakanje i drugi duhanski proizvodi; **Član 7. (Bezalkoholna pića)** (1) Bezalkoholnim pićima se, u smislu Člana 4. stav (2) tačka c) ovog zakona, smatraju osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćne baze, biljnih ekstrakata, žitarica i surutke, umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića i niskoenergetska osvježavajuća bezalkoholna pića. (2) Pod bezalkoholnim pićima, u smislu stava (1) ovog člana, ne smatraju se: a) prirodne mineralne, gazirane i negazirane vode, izvorske domaće i uvozne vode i stone vode; b) 100 % prirodni sokovi od voća i povrća i njihovih mješavina; c) sokovi od voća i povrća, te njihove mje{avine, sa ili bez dodatka vode, sa ili bez dodatog šećera, sa ili bez konzervansa, sa ili bez CO2, sa ili bez umjetnih boja, sa ili bez umjetnih aroma i drugih umjetnih dodataka, sa stvarnim i deklariranim udjelom 50% i više voća i/ili povrća u suhoj tvari; d) sirupi, prašci i pastile namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pi}a razblaživanjem u vodi. **Član 8. (Alkohol, alkoholna pića i voćna prirodna rakija)** (1) Alkoholom se, u smislu Člana 4. stav (2) tačka d) ovog zakona, smatraju sve vrste alkohola, nezavisno od sirovine iz koje se dobiva i postupka dobivanja. (2) Alkoholnim pi}ima se, u smislu Člana 4. stav (2) tačka d) ovog zakona, smatraju pića koja sadrže višeod 2% alkohola. (3) Voćnom prirodnom rakijom se, u smislu Člana 4. stav (2) tačka d) ovog zakona, smatra proizvod dobiven destilacijom prevrelog soka, masulja ili komine grožđa ili drugog voća na manje od 86% vol. alkohola, u kojem se ne smije osjetiti miris i okus drugačiji od onoga koji proističe od upotrijebljenih sirovina, kojem se ne smiju dodavati arome ni etilni alkohol poljoprivrednog porijekla, šećer i drugi ugljeni hidrati. **Član 9. (Pivo i vino)** (1) Pivom se, u smislu Člana 4. stav (2) tačka e) ovog 7 Centar za zastupanje građanskih interesa zakona, smatra osvježavajuće pjenušavo piće dobiveno od vode, ječmenog slada, kvasca, nezaslađenih žitarica i hmelja, bez obzira na koncentraciju ekstrakta u sladu ili koncentraciju alkohola u pivu. (2) Vinom se, u smislu Člana 4. stav (2) tačke e) ovog zakona, smatra vino od grožđa (uključujući pojačana vina), vermut i ostala vina grožđa aromatizirana biljem ili aromatskim tvarima. **Član 10. (Kafa)** Kafom se, u smislu Člana 4. stav (2) tačka f) ovog zakona, smatra: a) sirova kafa (sa ili bez kofeina); b) pržena kafa (sa ili bez kofeina), u zrnu ili mljevena; c) ljuske i opne pržene kafe; d) ostali proizvodi od kafe koji u sebi sadrže 50% i više kafe. Naplata akciza /trošarina vrši se kako slijedi: “**Član 16. (Iznosi i stope akcize)** Akciza se obračunava i plaća u apsolutnom iznosu po mjernoj jedinici i/ili po proporcionalnoj stopi. Član 17. (Iznosi akcize za naftne derivate) Za naftne derivate akciza se plaća po litru, i to na: a) dizel-gorivo i ostala plinska ulja 0,30 KM; b) petrolej (kerozin) 0,30 KM; c) motorni benzin – bezolovni 0,35 KM; d) motorni benzin 0,40 KM; e) lož-ulje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS) 0,30 KM. **Član 18. (Iznosi akcize za bezalkoholna pića, pivo i vina)** Za sljedeće akcizne proizvode akciza se plća po litru, i to: a) bezalkoholna pića 0,10 KM; b) pivo 0,20 KM; c) vino 0,25 KM. **Član 19. (Iznosi akcize za alkohol i alkoholna pića i voćnu prirodnu rakiju)** Za alkohol, alkoholna pića i vo}nu prirodnu rakiju akciza se plaća po litru apsolutnog alkohola, i to: a) alkohol 15,00 KM; b) alkoholna pi}a 15,00 KM; c) voćna prirodna rakija 8,00 KM. **Član 20. (Iznosi akcize za kafu)** Za kafu akciza se pla}a prilikom uvoza po kilogramu, i to za: a) sirovu kafu 1,50 KM; b) prženu kafu (u zrnu ili mljevena) 3,00 KM; c) ljuske i opne pržene kafe i ostale proizvode od kafe 3,50 KM. **Član 21.(Iznosi akcize za duhanske prerađevine)** (1) Na cigarete akciza se plaća, i to: a) proporcionalna, po stopi od 42 % na osnovicu utvrđenu u skladu s Članom 15. stav (1) tačka b) ovog zakona i posebna akciza u iznosu od 7,50 KM na 1.000 cigareta, odnosno 0,15 KM za pakovanje cigareta od 20 komada; b) za pakovanja različita od navedenog u tački a) ovog stava, akciza se plaća srazmjerno broju komada u pakovanju. (2) Akciza na ostale duhanske proizvode plaća se po stopi od 42% na osnovicu utvrđenu u skladu s Članom 15. stav 1. tačka b) ovog zakona.” Od prvog januara 2010. godine odlukom Upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje obačunava se akciza od 0,30 KM po pakli cigareta umjesto 0,15 KM, a od prvog januara 2011. iznosiće 0,45 KK, u skladu sa evropskim direktivama.

Posted in .