budžet

Procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznos izdataka i drugih plaćanja države, odnosno lokalne jedinice
koje odobrava parlament/skupština, odnosno skupština lokalne jedinice u skladu s odredbama ustava i drugih zakona.

Posted in .