CPI lider sektora za upravljanje javnim finansijama

Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI), kao partnerska organizacija u programu Održivost civilnog društva u Bosni i Hercegovini, suorganizator je javne prezentacije koja se održava u poslovnom centru Unitic, u petak, 27. juna 2014. godine, u 12 sati.

Događaj će okupiti brojne visoke zvanice iz diplomatskog života Bosne i Hercegovine, predstavnice i predstavnike donatorske, poslovne i akademske zajednice, organizacija civilnog društva i medija, u cilju predstavljanja ciljeva programa i partnerskih organizacija civilnog društva.

Program Održivost civilnog društva u Bosni i Hercegovini provode Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), uz finansijsku podršku USAID-a i Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.

U Programu održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini, Centar za zastupanje građanskih interesa je partner u sektoru Upravljanje javnim finansijama (planiranje i izvršenje budžeta). CPI će se u narednom periodu posvetiti učvršćivanju sektorske mreže u zemlji, te u saradnji i po metodologiji Međunarodnog budžetskog partnerstva (International Budget Partnership), nastaviti istraživanje o otvorenosti budžeta (Open Budget Survey) na entitetskom i kantonalnom nivou, u Brčko Distriktu, te u lokalnim zajednicama.

CPI će članovima i članicama sektorske mreže pružiti svoje znanje i iskustvo u oblasti monitoringa javnih finansija, jačajući njihovu koordinaciju i sinergiju. Naša web stranica budzeti.ba je zamišljena kao fokalna tačka koja će služiti lokalnim i drugim organizacijama za predstavljanje rezultata istraživačkih, zagovaračkih i ostalih aktivnosti na unapređenju sektora i javnih finansija u Bosni i Hercegovini općenito.

Posted in Vijesti.