Prezentacija novog modela za planiranje dekarbonizacije energetike u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 22. januar 2016.

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa će predstaviti energetski model za Bosnu i Hercegovinu u sklopu projekta “Strategija za održivu energiju Jugoistočne Europe” uz prisustvo predstavnika vladinog, civilnog sektora i akademske zajednice, u hotelu Bosnia, Kulovića 9 u Sarajevu sa početkom u 11:00 sati u utorak 26. januara 2016.

Fondacija CPI (Centar za zastupanje građanskih interesa) iz Sarajeva, koja je izradila energetski model za Bosnu i Hercegovinu, je uz banjalučki Centar za životnu sredinu dio SEE SEP (Strategija za održivu energiju Jugoistočne Evrope) partnerstva od 18 organizacija civilnog društva iz cijelog regiona. Ove organizacije predvođene su SEE Change Net organizacijom i u suradnji su sa međunarodnim organizacijama World Wildlife Foundation, Bankwatch CEE i Climate Action Now, uz finansijsku podršku Evropske unije i britanskog Ministarstva za energiju i klimatske promjene (DECC). Projekat koristi model Opera model razvijen od strane DECC-a koji je usvojen u mnogim zemljama svijeta i od strane Međunarodne agencije za energiju (IEA) i koji analizira tehničke i ekonomske aspekte smanjenja emisija stakleničkih plinova. Za svaki veliki sektor, model nudi scenarije mogućih nivoa proizvodnje i potrošnje energije i emisije ugljen-dioksida do 2050. godine kao i načine utjecaja na njih ulaganjem u adekvatne tehnologije.

2050_memes.cdr

Posted in Vijesti.