Reset brojača javne potrošnje na početku 2013. godine

(Sarajevo, 1. 01. 2013.) Svake sekunde će se trošiti 285 konvertibilnih maraka našeg novca – U prošloj godini budžeti su iznosili 8.7 milijardi maraka – U 2013. godini očekuje nas povećani trošak servisiranja dugova.

Sinoć u ponoć je resetovan brojač javnih finansija Fondacije CPI u ulici Ferhadija. Kao i do sada, brojač će 24 sata dnevno prikazivati količinu i brzinu budžetske potrošnje, kako bi služio kao podsjetnik na iznos novca poreskih obveznika koju bh institucije vlasti potroše tokom godine.

(preuzmi PDF)

Posted in Analize.