Sekretarijat Regionalne energetske zajednice u Beču zahtijeva od Bosne i Hercegovine, Albanije i Makedonije da bez odlaganja usvoje Nacionalne akcione planove za obnovljivu energiju

Beč, 24. februar 2015. godine. Danas je Sekretarijat Regionalne energetske zajednice u Beču uputio formalni zahtjev Bosni i Hercegovini, Albaniji i Makedoniji da usvoje i predaju Sekretarijatu svoje Nacionalne akcione planove za obnovljivu energiju (NREAP). To je jedan od ključnih zahtjeva Direktive 2009/28/EC o unapređenju korištenja energije iz obnovljivih izvora usvojenih od strane Ministarskog vijeća Regionalne energetske zajednice iz 2012. godine. Ako navedene zemlje ne bi u roku od dva mjeseca postupile po ovom zahtjevu i dostavile popis mjera kojima će osigurati potpunu usklađenost sa svojim obavezama, Sekretarijat bi mogao te slučajeve kršenja predati na odlučivanje Ministarskom vijeću kao primjer kršenja Zakona Energetske zajednice od strane članica.

Sekretarijat je prethodno dostavio svoje mišljenje bosanskohercegovačkim vlastima kao drugostepeni pokušaj rješavanja spora u skladu sa članom 90. Sporazuma Energetske zajednice.

Prema usvojenoj Direktivi, svaka članica zajednice mora odrediti i poštovati obavezujuće ciljeve potrošnje energije iz obnovljivih izvora do 2020. Nacionalni akcioni planovi za obnovljivu energiju moraju navesti ciljeve po najvažnijim sektorima generacije i potrošnje energije i sadržavati detaljne mjere kojima će se ti ciljevi postići i bez njih neće biti moguće postići ukupni cilj.

Sve legitimno zainteresirane strane u Bosni i Hercegovini mogu uputiti zahtjev za pristup informacijama vezano za ovaj slučaj gospodinu Dirk-u Buschle-u putem e-maila na dirk.buschle@energy-community.org, Legal Counsel and Deputy Director i navesti da se zahtjev odnosi na slučaj ECS-4/14.

Fondacija CPI, Centar za zastupanje građanskih interesa, poziva bosanskohercegovačke vlasti da sa velikom ozbiljnošću i pravovremeno pristupe rješavanju ovog problema. U vremenima velikih energetskih i geostrateških promjena nerazvijanje i nekorištenje obnovljivih i održivih izvora energije izaziva veću izloženost globalnim promjenama i rizicima u decenijama koje dolaze.

wien

 

Posted in Vijesti.