Šta se radi s novcem građana?

Pogled na pitanje  standardizacije i kvalitete finansijskog izvještavanja vlasti u Bosni i Hercegovini – Republika Srpska prednjači u kvaliteti izvještavanja – Fiskalna transparentnost kao preduvjet demokracije i građanske participacije – Preporuke za standardizaciju i katalog neusklađenog knjiženja

Specifičnost Bosne i Hercegovine koje podrazumijeva nivo Institucija BiH, dva entiteta, Brčko distrikt, deset kantona i 144 općina/gradova, uveliko se odražava i na finansijsko izvještavanje u našoj zemlji. Budžetski proces u BiH vodi 14 različitih vlada, ministarstva finansija, BiH ima 14 različitih budžeta za koje glasa 14 različitih parlamenta, te tome treba dodati i 144 budžeta jedinica lokalne samouprave.

Ako uzmemo u obzir ovakvu složenost javnih finansija u BiH, jasno je zašto građani BiH u velikoj većini nisu upoznati sa budžetskim procesom, načinom na koji se prikuplja, planira i troši budžetski novac, politikama i programima koje planira provesti vlada, te sa mehanizmima koji im stoje na raspolaganju kako bi se direktno ili posredno uključili u budžetski proces.

Glavni cilj finansijskog izvještavanja bi trebao biti da i država i javnost mogu kontrolirati tokove novca i uspješnost vlasti, javnih institucija i odgovornih osoba. Da bi finansijski izvještaji svih nivoa vlasti bili pouzdani i vjerodostojni, podaci u  izvještajima moraju biti unificirani, odnosno izvještaji moraju biti izrađeni na taj način kao da je jedna fizička osoba pripremila sve izvještaje.

Vlasti su stroge prema građanima i poduzetnicima, ali ne i prema sebi. Za svoje građane, poduzetnike, pravna lica, koji svojom poslovnom aktivnošću i oporezovanom potrošnjom pune budžete, vlasti su predvidjela vrlo ozbiljne kazne ako svoje lične ili poslovne finansije ne vode striktno u skladu za zakonima, pravilnicima i međunarodnim  standardima finansijskog izvještavanja. Kada troše novac poreskih obveznika, vlasti su nonšalantne, dokumenti se često ne objavljuju na vrijeme, nisu dovoljno detaljni i nisu standardizirani.

U cilju rješavanja navedenih problema i usklađivanja sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja Međunarodnog monetarnog fonda Republika Srpska u potpunosti promijenila kontni plan budžetskih korisnika 2010., te ažurirala kontni plan budžetskih korisnika 2016. godine.  Krajnje je vrijeme da se takvo ažuriranje dogodi i u Federaciji BiH, Distriktu Brčko i državnom nivou.

Preporuke za standardizaciju i tabelarni prikaz uočenih različitih knjiženja možete vidjeti na linku:  Stanje finansijskog izvještavanja u BiH i preporuke za standardizaciju

Posted in Analize, Vijesti.