Svake sekunde u  2017. javna potrošnja će biti  474 marke

Sarajevo, 01. januar 2017.

Kraj fiskalne godine je vrijeme kada se troše posljednji preostali novci iz ovogodišnjeg budžeta, usvajaju se  novi budžeti, po hitnom postupku i u redovnoj proceduri. Vrijeme je i da Fondacija CPI izračuna koliko će se javnog novca trošiti svake sekunde u novoj 2017.  godini i u ponoć 31. 12. 2016. ponovo od nule pokrene brojač javne potrošnje.

Prije toga ćemo se osvrnuti na proteklu 2016. godinu, u kojoj je brojač javne potrošnje stigao do cifre veće od 14 milijardi konvertibilnih maraka.

Fondacija CPI nastavila je sa dopunjavanjem i dogradnjom Baze javnih finansija na našoj internet stranici www.cpi.ba, koja omogućava svim zainteresiranim građankama i građanima, organizacijama i institucijama uvid u javnu potrošnju od općinskog, preko kantonalnog, entitetskog, nivoa distrikta, pa do državnog nivoa. Za određene nivoe vlasti sakupili smo podatke za period preko 10 godina. Novosti u Bazi javnih finansija je da se u 2016. u bazi nalazi i vanbudžetska potrošnja, kao i da je omogućeno pretraživanje baze po ključnim riječima.

Stare prakse su i dalje prisutne, budžeti se planiraju i usvajaju bez učešća javnosti. Podižu se novi krediti kojim se isplaćuju stari. Novi krediti MMF-a uslovljeni su privatizacijom javnog sektora, a ugovor sa MMF-om sklapa se u posljednji trenutak i spasava vlasti od bankrota neposredno pred izbore. Krediti se troše na krpljenje rupa u budžetima i tekuću potrošnju.

Ako se vratimo na početak priče i brojač javne potrošnje, situacija je ovakva: u nadolazećoj 2017. godini, svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini namjeravaju potrošiti 13.100.000.000 KM i već sada znamo da im za taj iznos nedostaje 126,7 miliona KM. Izvor su, kao i prethodne godine, Računice Savjetodavne grupe Fiskalnog vijeća BiH, dio dokumenta Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini 2017. – 2019. koji je dostupan na web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH (http://mft.gov.ba/bos/images/stories/budzet/gfo/GO%20BiH%202017-2019_korigovano_230516%20bos%20tb.pdf).

Također, vlasti se namjeravaju dodatno kreditno zadužiti do ukupnog iznosa od 14.953.500.000 KM.

Ako podijelimo ovu cifru sa brojem sekundi u godini, dobićemo da će brojač javne potrošnje u 2017. godini odbrojavati 474 KM u sekundi.

Želimo svima sretnu i uspješnu Novu 2017. godinu!

Fondacija CPI

Posted in Vijesti.