Transparentnost budžetskih jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini

U okviru projekta “Korištenje podataka iz Baze javnih finansija kao korektiv javnih politika u BiH”, kojeg je finansijski podržao Fond otvoreno društvo BiH, dogovoreno je strateško partnerstvo sa International Burch University u Sarajevu.
Sa predstavnicima IBU-a je dogovoreno da se realzira 6 istraživačkih tema, različitog obima, pri čemu bi 3 bile fiksno dogovorene, a 3 ad hoc teme u skladu sa aktuelnim društvenim dešavanjima i gorućim pitanjima za građane BiH.
Jedna od studentica, Mersiha Jaskić, iskoristila je podatke kako iz Baze javnih finansija, tako i drugih analiza koje je Fondacija CPI uradila i publikovala, za izradu svog seminarskog rada na temu “Transparentnost budžeta jedinica lokalne samouprave u BiH”. Mentor joj je bila prof. Dr Nataša Tandir, koja joj je pomogla i u definisanju preporuka. Ovaj seminarski rad na našem i engleskom jeziku objavljujemo na našoj web stranici, a predstavlja prvu u nizu analiza koje namjeravamo prezentirati.

Ovdje možete preuzeti “Transparentnost budžetskih jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini” u PDF formatu na bosanskom i na engleskom jeziku.

Posted in Analize.