U Banja Luci održana konferencija o otvorenoj vlasti, u organizaciji Fondacije CPI i Agencije za informaciono društvo Republike Srpske

Banja Luka, 06.11.2015.

„Proaktivno objavljivanje podataka iz javnog domena u okviru Partnerstva za otvorenu vlast – principi i prakse“, naziv je konferencije održane danas u Banja Luci, u zgradi Narodne skupštine Republike Srpske. Konferenciju su zajednički organizirali Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) i Agencija za informaciono društvo Republike Srpske (AIDRS).
Konferenciju je otvorio Jasmin Komić, ministar nauke i tehnologije Republike Srpske, a ostali govornici na konferenciji bili su direktor AIDRS Srđan Rajčević, projekt menadžerica Fondacije CPI Mirjana Sirćo, povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije Rodoljub Šabić i projekt menadžer Fondacije Otvorena država sa sjedištem u Holandiji Tom Kunzler.
U svom obraćanju Srđan Rajčević je učesnike upoznao sa dostignućima Republike Srpske u objavljivanju podataka u okviru programa Otvorena Vlada/Open Government. Mirjana Sirćo govorila je o temeljnim načelima inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast i njihovoj primjeni, kao i o prijedlozima organizacija civilnog društva za izradu prvog Akcionog plana u okviru partnerstva. Rodoljub Šabić i Tom Kunzler podijelili su iskustva Srbije i Holandije sa otvorenim podacima i Partnerstvom za otvorenu vlast.
U radu konferencije učestvovali su predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici različitih ministarstava, skupštinskih odbora i drugih institucija Republike Srpske.

Konferencija je oganizirana u okviru projekta: „Od Partnerstva za otvorenu vlast do odgovorne vlasti“ finansiranog od strane Ambasade Holandije u Bosni i Hercegovini.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Posted in Vijesti.