poplave.ba – javni informacijski servis za pomoć ugroženima

Obnovite svoj poplavljeni dom“ je priručnik za stanovništvo pogođeno poplavama, koji je pripremila grupa volontera otvorene platforme poplave.ba. U nekoliko koraka, prema preporuci i iskustvu Američkog Crvenog krsta/križa, objašnjeno je kako poplavljeni dom ponovo osposobiti za život.

„U nedostatku sistemske brige državnih institucija i uznemirujućih informacija koje plasiraju mediji, izuzetno je važno ljudima dati pravu i korisnu informaciju kako postupati u vanrednim okolnostima. Iako se s pravom mnogo govori o opasnostima od zaraze, treba imati na umu da je opasnost za ljude svedena na minimum ako se obezbijedi čista, flaširana ili hlorom u preporučenoj koncentraciji tretirana voda. Ono čemu se mora pokloniti dodatna pažnja jeste mentalno zdravlje ljudi koji su izgubili sve, na šta opominje i priručnik koji smo pripremili“, kaže Anes Podić, volonter otvorene platforme.

Osim uputa o obnovi doma, u pripremi su i priručnici za postupanje na poplavljenim poljima sa povrtnim kulturama, te detaljna uputa o zaštiti zdravlja u stanjima prirodne nesreće.  Takođe, u funkciju je stavljen i dio baze podataka u koji možete prijaviti svoje donacije u robi, kako bi se lakše pratila i koordinirala raspodjela humanitarne pomoći.

Javnom informacijskom servisu poplave.ba se u prvoj sedmici rada pridružilo 46 aktivnih volontera i volonterki. Svaki dan su u kontaktu sa preko 100 relevantnih organizacija u zemlji, pomažući u koordinaciji akcija, raspodjeli pomoći i prikupljanju neophodnih informacija. Poziv za uključivanje volonterki i volontera i dalje je otvoren. Može se doprinijeti kreiranjem i osvježavanjem informativnih sadržaja, moderiranjem komentara, administriranjem elektronske pošte, dizajniranjem, IT podrškom, prevođenjem, lektorisanjem ili koordinacijom volonterskih akcija.

„Ako živite u područjima  pogođenim poplavama, ili tamo gdje se skuplja pomoć ili poznajete specifične oblasti poput psihološke pomoći, rada sa osobama sa posebnim potrebama, ili ste upoznati sa obnovom poljoprivrednog zemljišta, vaša podrška je takođe dobrodošla,“ poručuju poplave.ba volonteri.

Neformalnoj koaliciji poplave.ba do sada su se pridružili: Centar za zastupanje građanskih interesa, Help – Hilfe zur Selbsthilfe e. V. BiH, Udruzenje DOBRO, Fondacija JedanSvijet (OWPSEE), Pauza, TI BiH, Muški portal, Fashion.Beauty.Love, Zenskaposla.ba, Media centar Sarajevo, Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Infohouse, Sara Srebrenica, ToPeer, Helsinški parlament građana, Eko akcija i neformalna grupa mladih aktivista iz Šekovića. Uspostavljena je i koordinacija sa Tuzlanskim operativno-komunikacionim centrom za prirodne nesreće (TOKC).

Posted in Vijesti.