SEE SEP: Utjecaj slabih institucija i korupcije na energetske investicije u Jugoistočnoj Evropi

U periodu od 2020. do 2025. godine, još nekoliko zemalja Jugoistočne Evrope će najvjerovatnije postati članice Evropske unije. Ipak, u narednih deset godina, te iste zemlje planiraju potrošiti skoro 30 milijardi eura na energetske projekte koji će ih – sa vijekom trajanja od 40 godina i više – vrlo vjerovatno udaljiti, a ne približiti EU i njenim ciljevima za 2020. i 2030., na putu ka potpuno dekarboniziranom društvu 2050. godine.

Izazov nije samo razviti sofisticiranija rješenja za hitne energetske probleme u regionu, već razviti i institucionalne standarde koji će pomoći u privlačenju one vrste investitora koji će biti od dugoročne koristi za region.

Kao dio panel diskusije koja se krajem juna održava u Briselu, Fondacija SEE Change Net će, u saradnji sa European Environmental Bureau, World Wide Fund for Nature (WWF), CEE Bankwatch i 14 organizacija civilnog društva iz Jugoistočne Evrope uključenih u SEE SEP (South East Europe Sustainable Energy Policy) partnerstvo, inicirati razgovor o investicijama u energetski sektor, transparentnosti i finansiranju u Jugoistočnoj Evropi.

Novinari/ke, tužitelji/ce, eksperti/ce organizacija civilnog društva u oblasti transparentnosti i okoliša, zajedno sa autentičnim glasovima iz organizacija civilnog društva budućih EU članica, će po prvi put imati priliku da razgovaraju o investiranju i regionalnoj saradnji. Među govornicima su: Leila Bičakčić, Neil Campbell, Irena Stević, Mislav Bago, Dirk Buschle, Patricia Gannon, Marko Prelec i Dejan Milovac, a na događaju će biti prisutna i ekipa Centra za zastupanje građanskih interesa, nositelja SEE SEP aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu.

(foto: Pliva, I love Bosnia)

Posted in Vijesti.