Više od 15.000 potpisa za čistiju energetsku budućnost

 

Tirana,16. 10. 2015. – Grupa organizacija civilnog društva iz Jugoistočne Europe predala je peticiju sa više od 15.000 potpisa Ariasu Caneteu, povjereniku EU za energiju i klimatsku akciju i kopredsjedavajućem Vijeća ministara Energetske zajednice pred početak sastanka koji se održava danas u Tirani. Regionalna peticija bazirana je ne tri zahtjeva: povećanje energetske efikasnosti u domovima, raščišćavanje sa korupcijom u energetskom sektoru u region i usvajanje i ispunjavanje klimatskih zahtjeva i ciljeva EU. Peticiju je do sada potpisalo 16.229 građana zemalja Jugoistočne Europe koje su članice Energetske zajednice.

 

Peticija je predana na dan kada je Vijeće ministara usvojilo Mapu puta o budućnosti Energetske zajednice. Mapa puta uključuje planove da se usvoje dodatni zakoni vezani za zaštitu okoline i javne nabavke i poboljša kontrola nad državnom pomoći. Ove mjere su ključne da se prekine sa primjenom nižih standarda zaštite okoline od onih u EU zbog kojih ispaštaju građani zemalja Energetske zajednice i da se zaustavi rasipanje javnog novca na korištenje prljavih izvora energije. Nažalost, usvojena Mapa puta je nedovoljno detaljna po pitanju uvođenja mehanizama kojima bi Energetska zajednica mogla obavezati članice na provođenje njenih odluka.

„Samo u toku jedne godine, zagađenje zraka na Kosovu uzrokovalo je 835 preuranjenih smrti, 600 prijema u bolnicu i 11.600 intervencija hitne pomoći. Ako je ovo cijena upotrebe prljavog uglja, da li trebamo i dalje nastaviti sa njegovom upotrebom?“, zapitao je Kushtrim Kaloshi iz Resursnog centra za trening i zagovaranje, organizacije civilnog društva sa Kosova.

Dejan Milovac iz organizacije MANS iz Crne Gore, gdje se planira izgradnja još jedne faze termoelektrane na lignit u Pljevljima, sa instaliranim kapacitetom od 254 MW, naglašava značaj dugoročnih politika: „Kratkovidno i neodgovorno donošenje odluka već ostavlja neizbrisiv trag na životima miliona ljudi u ovom dijelu Europe. Ugalj ne samo da zagađuje zrak koji dišemo i zemlju na kojoj uzgajamo hranu za svoje porodice, nego i jako ugrožava budućnost naše djece, ostavljajući posljedice sa kojima će se morati boriti u budućnosti.“.

Kako Albanija upravo završava, a Bosna i Hercegovina započinje predsjedavanje Energetskom zajednicom, Ermelinda Mahmutaj iz albanske organizacije EDEN Centar tvrdi da će se nastaviti sa zagovaranjem ispunjavanja ciljeva iz peticije. „Trenutne politike zemalja Jugoistočne Europe daju samo verbalnu podršku energetskom i klimatskom putu EU, tako da ćemo nastaviti svoje napore, jer ispunjenje ovih zahtjeva je moguće ukoliko za to postoji politička volja, korištenjem potencijala za alternativne izvore energije kojima naša regija obiluje.“, izjavila je Mahmutaj.

U potpisu organizacije civilnog društva zemalja Jugoistočne Europe

SEE SEP partnerske organizacije: SEE Change Net, Analytica (Makedonija), ATRC (Kosovo**), CEKOR (Srbija), CPI (Bosna i Hercegovina), CZZS (Bosna i Hercegovina), DOOR (Hrvatska), EDEN (Albanija), Ekolevizja (Albania), Eko-Svest (Makedonija), Forum for Freedom in Education (Hrvatska), Fractal (Srbija), Front 21/42 (Makedonija*), Green Home (Crna Gora), MANS (Crna Gora), WWF Adria,
CEE Bankwatch, Climate Action Network Europe

unnamed

 

Posted in Vijesti.