ANKETA: “Indikatori istraživanja otvorenosti budžeta”

Ispred Fondacije „Centar za zastupanje građanskih interesa“ molimo Vas da odvojite vrijeme za ispunjavanje ankete koju smo pripremili kako bi smo ispitali interese, stavove i potrebe članova i članica mreže za budžetsku odgovornost a koji će nam pomoći u formiranju metodologije Istraživanja otvorenosti budžeta za više nivoe vlasti (Entiteti, Kantoni i Distrikt Brčko)
Vaše sudjelovanje u ovoj anketi je dobrovoljno i anonimno, te Vas molimo da odgovarate iskreno.

Nalaze dobivene ovom anketom koristimo kako bi smo detektovali one oblasti koje su najznačajnije u Vašem radu i djelovanju kako bi prema njima usmjerili naše buduće istraživačke aktivnosti.

Anketu možete popuniti klikom na slijedeće dugme:

ANKETA
Posted in CSSP Forum.