Baza podataka javne potrošnje Fondacije CPI iz ugla akademske zajednice

Sarajevo, 15. mart 2016.

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) napravila je i održava Bazu podataka javnih finansija na svojoj internetskoj stranici sa podacima grafički prikazanim od početka 2015. godine. Sadrži podatke o budžetima i izvršenju budžeta za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, za državni, entitetski i nivo distrikta od 2005. do 2014. godine, a za općinski nivo i vanbudžetsku potrošnju od 2011. do 2014. godine. Važno je napomenuti, da je 2014. posljednja godina za koju su svi nivoi vlasti predali izvještaje o izvršenju budžeta.

Namjera Fondacije CPI je da baza podataka pronađe svoju upotrebnu vrijednost kod što većeg broja korisnika. koji bi uključivao akademsku zajednicu, medije, nezavisne analitičare i sve građane i građanke zainteresirane gdje i kako se troši javni novac. Mogućnosti korištenja baze i analize proizašle iz baze predstavljene su danas po prvi puta kroz saradnju Fondacije CPI i predstavnice akademske zajednice, Dr. Velme Pijalović, Docentice na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

IMG_1206

„U uslovima ograničene mogućnosti primjene instrumenata monetarne politike, u okviru aranžmana Valutnog odbora, kao osnovna politika kojom se mogu riješiti navedeni problemi i ostvariti osnovni makroekonomski ciljevi u Bosni i Hercegovini javlja se fiskalna politika. Provođenje fiskalne politike nije moguće bez sveobuhvatne analize  prihoda i rashoda u budžetima na svim nivoima vlasti“, izjavila je Docentica Dr. Velma Pijalović, u svom današnjem osvrtu na Bazu podataka javnih finansija Fondacije CPI.

„Baza podataka ostvarenih budžeta na državnom, entitetskim, kantonalnim i na lokalnim nivoima vlasti svakako daje mogućnost sveobuhvatne analize prihoda i rashoda. Iako podatke o budžetskoj potrošnji možemo naći i iz drugih izvora kao prednost ove baze možemo istaći činjenicu da su ovdje podaci o prihodima i rashodima dati detaljno i vrlo pregledno u elektronskom obliku što svakako olakšava analizu i doprinosi transparentnosti. Bazu mogu koristiti kako kreatori vlasti, nevladin sektor, akademska zajednica, analitičari i novinari tako i obični građani“ – dodala je Dr. Pijalović.

IMG_1199

„Uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, Fondacija CPI od svog osnivanja, zagovara povećanje odgovornosti i transparentnosti vlasti u trošenju javnih sredstava. Proveli smo niz aktivnosti na prikupljanju, obradi i prezentaciji relevantnih podataka o budžetskoj u vanbudžetskoj potrošnji. Smatramo da građani BiH imaju pravo znati kako se troše njihova budžetska sredstva. Kad je riječ o praćenju javne potrošnje, ovo se posebno odnosi na predizborni period, u kome se sada nalazimo. Podaci o budžetskoj potrošnji bi trebali biti dostupni građanima u svakom momentu, kako bi se mogli informisati o tome kako vlade na svim nivoima troše njihov novac, da bi se donosiocima odluka pokazalo da civilno društvo i građani vrše kontrolu budžetskog procesa, te da moraju biti odgovorni za svoje postupke“ izjavila je Mirjana Sirćo, grant menadžerica u Fondaciji CPI.

Baza podataka javnih finansija nastala je u okviru projekta „Od javne informacije do aktivnog građanstva“ koji je finansijski podržan od strane Fonda Otvoreno društvo BiH.

Prezentaciju Dr. Pijalović možete preuzeti u PDF formatu ZNAČAJ JEDINSTVENE BAZE BUDŽETSKIH PODATAKA.

 

Posted in Vijesti.