Bosna i Hercegovina – raj za neodgovorne političare

Iako se u Bosni i Hercegovini već godinama provodi reforma javne uprave s ciljem unapređenja upravljanja javnim finansijama još uvijek nije dostignut odgovarajući nivo transparentnosti u procesu budžetiranja. Fondacija CPI prikuplja i objavljuje podatke od 2009. godine i vrši istraživanja transparentnosti budžetskih procesa i poznavanja i interesa građana za budžetska pitanja. Netransparentnost vlasti i nezainteresovanost građana je dokazana i brojčano izražena činjenica.

Ne trebamo se čuditi što je to tako. U Bosni i Hercegovini godišnje kroz budžete/proračune prođe preko 15 milijardi maraka. Vlasti se ni ne trude pravovremeno, tačno i razumljivo izvijestiti građane i poduzetnike o tome kako namjeravaju potrošiti njihov novac. Građani i poduzetnici pune budžete kroz oporezovanu potrošnju, druge poreze i doprinose, takse, kazne, parafiskalne namete, carine i tu njihov kontakt sa budžetima prestaje. Čak ni parlamentarni predstavnici nemaju mogućnost utjecaja na budžeta, kako sami kažu. O svemu se odlučuje u vrlo uskom krugu političara i državnih službenika uz dogovor stranaka i partija. O preko 15 milijardi maraka odlučuju samo odabrani.

Kompletnu analizu možete preuzeti na slijedećem linku: Bosna i Hercegovina – raj za neodgovorne političare

Posted in Analize, Vijesti.