Budžetski proces u BiH i mogućnost uključivanja OCD u ovaj proces

Sarajevo, 8. februar 2017.

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa organizovala je od 05. do 07. februara 2017. godine seminar na temu: Budžetski proces u BiH i mogućnost uključivanja OCD u ovaj proces“. Učesnici seminara bili su mladi iz partnerskih nevladinih organizacija iz Mostara, Tuzle, Banja Luke i Sarajeva, koji su sarađivali sa Fondacijom u prethodnim aktivnostima, (Građanska matura), na projektu „Od budžetske otvorenosti do participativnosti“ koji je finansijski podržan od Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

 

Cilj seminara je bio da se organizacije civilnog društva upoznaju sa aspektima izrade budžeta na svim nivoima vlasti u BiH i osnovnim aspektima programaskog budžetiranja, kako bi mogle vršiti analizu budžeta i zagovarati nove prijedloge budžetske potrošnje i uštede.

Krajnji cilj jeste da se civilno društvo što više uključi u proces izrade budžeta, što bi, posljedično, dovelo do boljih i transparetnijih odluka vlada, te povećanja odgovornosti vlasti za rezultate budžetske potrošnje.

Kako je budžet instrument kojim se realizuju glavni ciljevi vlada, jedan od primarnih zadataka ovog seminara je da doprinese da OCD bolje razumiju sam budžetski proces, kao i faktore koji utuču na izradu, usvajanje i izvršenje budžeta. Organizacije civilnog društva vrše analize budžeta iz različitih aspekata i sa različitim rezultatima, ali je krajnji cilj uvijek isti – ukazivanje na mogućnost poboljšanja raspodjele sredstava za ostvarenje ciljeva zajednice.

U svrhu unapređenja budžetske analize i informisanog zagovaranja interesa građana od strane organizacija civilnog društva, ovaj seminar pružio je uvid u provedene reforme u oblasti javnih finansija u BiH, u budžetske koncepte, instrumente i procese koji su trenutno u upotrebi na svih 14 nivoa vlasti u BiH. Kroz praktične vježbe učesnici su stekli znanja kako i kada se i sami mogu uključiti u budžetski ciklus i predlagati nove prijedloge budžetske potrošnje.

Tokom seminara razgovaralo se i o dosadašnjoj praksi učešća organizacija civilnog društva u procesu izrade, usvajanja i izvršenja budžeta.

 

 

Posted in Otvoreno društvo, Otvoreno društvo - Projektne aktivnosti, Otvoreno društvo - Vijesti, Vijesti.