Priručnik o izradi Budžeta za građane

Fondacija CPI izradila je kratki priručnik o izradi Budžeta za građane koji možete otvoriti, isprintati ili downloadati sa ponuđenog linka. Preuzmite Priručnik o izradi Budžeta za građane u PDF formatu

„Tražimo Budžet za građane!“ – ulične akcije Fondacije CPI

Sarajevo, 2. august 2017. U okviru zagovaračke kampanje uvođenja zakonske obaveze objavljivanja Budžeta za građane u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko, Fondacija CPI je u 2016. godini organizirala ulične akcije u Sarajevu i Mostaru. U 2017. godini, kampanja je nastavljena u Banjaluci, Prijedoru i Bihaću, a planiraju se još dvije akcije, […]

„Tražimo Budžet za građane!“, Fondacija CPI sa građankama i građanima Mostara

Mostar 6. decembar 2016. Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI) danas u Mostaru održava uličnu akciju informiranja građanki i građana o potrebi objavljivanja Budžeta za građane i važnosti građanskog učestvovanja u  budžetskom procesu. Akcija pod nazivom „Tražimo Budžet za građane!“ se odvija u pješačkoj zoni Mostara, u Ulici Nikole Šubića Zrinskog.   Situacija […]

Fondacija CPI poziva građanke i građane da zajedno „Tražimo Budžet za građane!“

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI) nastavlja sa informativnom kampanjom upoznavanja građanki i građana sa Budžetom za građane i značajem njegovog objavljivanja, organiziranjem ulične akcije na Ulici Ferhadija u najprometnijoj pješačkoj zoni u Sarajevu. Kampanja Fondacije CPI pod nazivom „Tražimo Budžet za građane!“ ima za cilj zainteresirati što veći broj građanki i građana za praćenje javne potrošnje, što bi im Budžet za građane uveliko olakšao.

Kako do budžeta za građane?

Budžet za građane je prikaz budžeta, napisan jednostavnim jezikom, bogato ilustriran, kako bi  inače kompleksan budžet učinio što razumljivijim građanima i građankama. Trenutno je  inicijativa za izradu Budžeta za građane u Bosni i Hercegovini prihvaćena od nekoliko gradova, koji ga objavljuju u saradnji sa organizacijama civilnog društva, a širi se i na kantone i općine. […]

Budžet za građane

U okviru svojih aktivnosti na Projektu održivosti civilnog društva, podržanom od strane USAID-a, Fondacija CPI zagovara uvođenje Budžeta za građane, kao obaveznog dokumenta u budžetskom ciklusu u Zakon o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske i Zakon o budžetu Brčko Distrikta Bosne i Herzegovine. Šta je to budžet za građane? […]