Fondacija CPI poziva građanke i građane da zajedno „Tražimo Budžet za građane!“

Sarajevo, 15. novembar 2016. godine

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI) nastavlja sa informativnom kampanjom upoznavanja građanki i građana sa Budžetom za građane i značajem njegovog objavljivanja, organiziranjem ulične akcije na Ulici Ferhadija u najprometnijoj pješačkoj zoni u Sarajevu. Kampanja Fondacije CPI pod nazivom „Tražimo Budžet za građane!“ ima za cilj zainteresirati što veći broj građanki i građana za praćenje javne potrošnje, što bi im Budžet za građane uveliko olakšao.

img_1872

„Za bolje razumijevanje budžeta, praćenja načina na koji se troši javni novac i lakše i kvalitetnije uključivanje građana u javne rasprave o budžetu, neophodno je da vlasti počnu objavljivati Budžet za građane, jednostavan, jasan i dostupan svim zainteresiranim građanima.“, izjavila je Sandina Bošnjak, menadžerica projekta iz Fondacije CPI.

img_1851

Budžet za građane vodi ka povećanju transparentnosti rada i većoj odgovornost vlasti, a ujedno povećava učešće građana u kreiranju budžeta i njihovu kontrolu nad potrošnjom javnog novca.

Kampanja „Tražimo Budžet za građane!“ je aktivnost u okviru Projekta održivosti civilnog društva, koji je finansijski podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

img_1861 img_1866

img_1884

Posted in CSSP Projektne Aktivnosti, CSSP Vijesti, Vijesti.