„Tražimo Budžet za građane!“ – ulične akcije Fondacije CPI

Sarajevo, 2. august 2017.

U okviru zagovaračke kampanje uvođenja zakonske obaveze objavljivanja Budžeta za građane u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko, Fondacija CPI je u 2016. godini organizirala ulične akcije u Sarajevu i Mostaru. U 2017. godini, kampanja je nastavljena u Banjaluci, Prijedoru i Bihaću, a planiraju se još dvije akcije, u Brčkom i Sarajevu.

Akcija u Banjaluci održana je u ponedjeljak 24. jula, na Trgu Krajine od 18 do 21h. Pred kraj vrelog julskog popodneva, štandovi Fondacije CPI su strateški pozicionirani između frižidera sa sladoledom i ulaza u Bosku, i ispred kafea City što nam je omogućilo da budemo lako zapaženi od strane prolaznika. Građanke i građani Banjaluke su pokazivali različito interesovanje i različito poznavanje teme naše akcije: „Tražimo Budžet za građane!“. Volonteri i volonterke Fondacije su uspješno dijelili promotivne letke građanima i davali dodatna pojašnjenja, zašto tražimo Budžet za građane na ulicama  Banjaluke i zašto je potreban građanima Republike Srpske. Kraj akcije je u Banjaluci obilježio je snažni ljetni pljusak, koji je ispraznio trg.

Ljetne ulične akcije Fondacije CPI nastavile su se 31. jula u Prijedoru, od 18 do 21h na glavnom gradskom trgu, ispred (zatvorene) Robne kuće Patrija. Kao i u drugim gradovima, imali smo vrijedne  volonterke i volontere koji su kružili trgom, dijelili letke i upoznavali građanke i građane Prijedora sa konceptom i značajem Budžeta za građane.

Nakon Prijedora, posljednja u ovom nizu akcija, održana je 1. augusta u Bihaću, od 18 do 21h, na Trgu zlatnih ljiljana, gdje je naše štandove bilo teško zaobići. Volonteri i volonterke, najmlađi od svih koji su učestvovali u akcijama, pokazali su i najveći entuzijazam u dijeljenju letaka i informiranju svojih sugrađana o potrebi učešća građanki i građana u kreiranju budžeta i objavljivanja Budžeta za građane.

Po završetku akcija, jedan dio letaka je ubačen u poštanske sandučiće stanovnika okolnih zgrada u svim gradovima.

Ulične akcije „Tražimo Budžet za građane!“ odvijaju se u okviru Projekta održivosti civilnog društva koji je finansiran od strane USAID-a i implementiran od strane CCI-ja i CPCD-a.

 

Posted in CSSP Projektne Aktivnosti, CSSP Vijesti, Vijesti.