Finalni izvještaj o realizaciji sredstava za sanaciju posljedica poplava u BiH iz 2014. godine

Bosna i Hercegovina se protekle decenije u više navrata suočila sa problemom poplava, koje su njenim stanovnicima, ali i privredi, nanosile ogromne štete. Ipak, razmjere svih prethodnih katastrofa ne mogu se porediti sa onima, koje su prouzrokovale poplave u maju 2014. godine. Tom prilikom, osim ogromne materijalne štete i gubitaka, koji su procjenjeni u iznosu od oko 4 milijarde KM, život je izgubilo preko 20 građana iz različitih opština BiH. Uništeno je na desetine hiljada domaćinstava, a preko 90.000 građana moralo je privremeno da napusti svoje domove.

Zahvaljujući iskazanoj ogromnoj solidarnosti na međunarodnom nivou, te pruženoj pomoći u spašavanju života građana, posljedice ove katastrofe nisu bileveće. Brojni donatori, vlade drugih zemalja, međunarodne organizacije, kompanije i pojedinci, u vrlo kratkom vrijemenu, pružili su pomoć kako bi se, prije svega, ublažile posljedice šteta na domaćinstvima, ali i uništenoj infrastukturi i privredi u nastradalim područjima.

Nakon što su 15. jula 2015. godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, predstavljeni prvi nalazi o realizovanim sredstvima i 05. februara 2016. drugi nalazi do kojih je Mreža „BRANA“ došla, ovaj izvještaj predstavlja treći presjek stanja koji obrađuje realizaciju izdvojenih sredstava od strane bosanskohercegovačkih vlasti na svim nivoima, ali i doniranih sredstava od strane vlada drugih zemalja i međunardnih organizacija, te drugih donatora, a za potrebe oporavka od poplava.
Svrha ovog izvještaja jeste prvenstveno da predstavi nalaze monitoringa procesa obnove i utroška sredstava namjenjenih oporavku od poplava. U izvještaju su predstavljeni nalazi zaključno sa 15. martom 2016. godine, na osnovu do sada prikupljenih podataka. Ovom prilikom još jednom pozivamo sve donatorske organizacije i institucije vlasti koje su bile uključene u proces obnove, a željeli bi doprinijeti njegovoj ukupnoj transparentnosti da Mreži“BRANA“ dostave informacije o doniranim i realizovanim sredstvima, a u cilju ažuriranja podataka.

U ime svih građana, koje su predstavnici Mreže „BRANA“ obišli prethodnih osam mjeseci, kojima su obnovljena domaćinstva i pružena druga vrsta pomoći za oporavak od posljedica poplava, želimo da se zahvalimo svim međunarodnim donatorima, organizacijama, institucijama, kompanijama i pojednicima, koji su pomogli da se nastale štete u značajnoj mjeri saniraju. Istovremeno zahvaljujemo se i svim donatorima koji su podatke o doniranim i realizovanim sredstvima dali na uvid Mreži“BRANA“, ali i cjelokupnoj javnosti u Bosni i Hercegovini.

Cijeli izvještaj možete preuzeti na sljedećem linku:

Finalni izvještaj o realizaciji sredstava za sanaciju posljedica poplava u BiH iz 2014. godine

Posted in Analize and tagged .