Informacije koje je potrebno uključiti u dokumentu prijedloga budžeta

Informacije koje je potrebno uključiti u dokumentu prijedloga budžeta:

· Informacije o ukupnom dugu i detaljnu kompoziciju duga
· Informacije o finansijskoj i nefinansijskoj imovini
· Donacije u naturi
· Makroekonomske prognoze i studije osjetljivosti
· Povezanost prijedloga budžeta sa politikama koje želi provesti vlada u višegodišnjem periodu
· Detaljno pojašnjenje transfera javnim preduzećima
· Informacije o vanbudžetskim fondovima

Posted in CSSP Forum.