Otvoreno pismo Delegaciji EU u BiH

Sarajevo, 23.10.2015.

Otvoreno pismo organizacija civilnog društva povodom Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH

Uvaženi g. Wigemark,

Obraćamo vam se povodom Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kojim se urušavaju osnovni principi moderne administracije, a čije usvajanje se nalazi pred oba doma Parlamenta FBiH u petak, 23. oktobra 2015.

Vlada FBiH je kao razloge za donošenje ovog Zakona navela potrebu da se „odredbe usklađuju s nedavno donesenim Zakonom o radu”, kao i “potrebu za reorganizacijom javne uprave u FBiH s ciljem da državna služba bude racionalnija”. Međutim, iza ovih objašnjenja zapravo stoji namjera da se sve kategorije rukovodećih državnih službenika eliminišu i da se ova radna mjesta ubuduće poklapaju sa mandatom rukovodilaca organa uprave.

Iako su organizacije civilnog društva na samom početku osudile ovakav pokušaj izmjena Zakona, i to u hitnoj proceduri, te su se u više navrata obraćale Vladi Federacije BiH i Parlamentu FBiH, vladajuća koalicija i predlagači Zakona su pokazali da ih glas javnosti po ovom pitanju uopće ne interesuje. Stranke na vlasti su jasno obznanile i kroz sadržinu predloženih amandmana, ali i kroz način na koji je Prijedlog Zakona usvojen i upućen u parlamentarnu proceduru, da je njihova  pažnja samo fokusirana na preko 200 pozicija koje će imati priliku da popune svojim političkim podobnicima.

Obraćamo vam se iz razloga što je Delegacija EU u prošlosti već intervenirala na ranije prijedloge izmjena zakona o državnoj službi u FBiH, a posebno iz razloga što se ovaj Zakon predstavlja kao dio Reformske agende koja će nas približiti EU, iako su njegove odredbe potpuno suprotne njenim principima i nanijeće štetu i  građanima BiH, ali i naporima EU na provođenju reformi u BiH.

Predloženim amandmanima na Zakon o državnoj službi u FBiH ‘amputira’ se najvažnija struktura radnih mjesta u državnoj službi – onih radnih mjesta koja su kreirana upravo s namjerom da budu ‘brana’ političkim uticajima, a to su sekretari institucija i pomoćnici ministara (odnosno direktori upravnih organizacija). Podsjećamo i na stavove  SIGMA-a, a i na stavove Evropske komisije,  da državna služba treba biti profesionalna, a to znači, između ostalog, da bude kompetentna i politički neutralna. Međutim, ovi amandmani pokazuju da se vladajuće strukture u FBiH ne obaziru na stavove Evropske komisije, te se čak pozivaju na podršku koju je Delegacija EU dala Reformskoj agendi i pod plaštom reforme javne uprave nude potpuno urušavanje javne uprave. Umjesto otklanjanja nedostataka u postojećem sistemu, vladajuća koalicija demontira sistem, a od državne službe pravi ‘sajam političkog zapošljavanja’.

Organizacije civilnog društva su u bezbroj slučajeva u prošlosti ukazivale na neophodnost efikasnije i transparentnije javne uprave, ali se ovaj proces ne smije zloupotrijebiti na način da se pod izgovorom racionalizacije uvodi dodatna politizacija. Smatramo da će ovakvi potezi vlasti udaljiti BiH od EU i da će obeshrabriti sve potencijalne investitore u BiH koji će umjesto efikasne administracije dobiti administraciju u kojoj će glavna individualna kompetencija biti politička poslušnost.

Zabrinuti smo i zbog toga što će se eventualnim usvajanjem ovog Zakona pokrenuti lavina sličnih poteza i na kantonalnom, a onda i na općinskom nivou, čime će se nanijeti još veći udar funkcionisanju, ali i uvećati troškovi ionako preglomazne javne uprave.

Na samom kraju, podsjećamo i na činjenicu da su se protiv ovog Prijedloga Zakona oglasili i sindikati državnih službenika, koji takođe nisu bili konsultovani u procesu izrade Zakona, a i da je Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije uputio mišljenje da je Vlada FBiH prekršila procedure u procesu utvrđivanja Prijedloga Zakona, te da su predložene izmjene protivne principima profesionalne nepristrasnosti i političke neovisnosti.

Na osnovu svega navedenog, želimo vjerovati da će Delegacija EU pojačati napore i svojim istupima pokazati veću odlučnost da se stane na put ovakvom urušavanju državne službe. Nadamo se da Delegacija EU, nakon brojnih konstatacija o neophodnosti depolitizacije državne službe u BiH, izrečenih od strane zvaničnika Evropske komisije (uključujući i godišnje Izvještaje o napretku), neće dopustiti da se desi upravo najeklatantniji oblik politizacije i zarobljavanje državne službe interesima političkih partija. Osim toga, imajući u vidu da je EU do sada uložila ogromna sredstva u reformu javne uprave u BiH, ne smije se dozvoliti vraćanje procesa reformi čitavu deceniju unazad.

Apelujemo na Delegaciju EU da ozbiljno razmotri posljedice usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi FBiH i da učini sve da se ovaj proces zaustavi, te da se Zakon vrati na razmatranje u redovnoj proceduri i kroz javnu raspravu.

S poštovanjem,

Transparency International Bosna i Hercegovina

Centar za istraživačko novinarstvo

Centri civilnih inicijativa

Centar za zastupanje građanskih interesa – Fondacija CPI

Fond otvoreno društvo BiH

UG Zašto ne?

Posted in Vijesti.