Uspjeh budžetske inicijative koju je organizacija Perpetuum mobile dostavila Ministarstvu porodice, omladine i sporta RS

Sarajevo, 29. mart 2017.

Uspjeh budžetske inicijative koju je jedna od organizacija učesnica našeg seminara (Institut za razvoj mladih i zajednice iz Banja Luke – Perpetuum mobile) dostavila Ministarstvu porodice, omladine i sporta RS

Na seminaru koji je organizovala Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa od 05. do 07. februara 2017. godine, na temu „Budžetski proces u BiH i mogućnost uključivanja organizacija civilnog društva (OCD)“, učesnici su stekli znanja kako i kada se i sami mogu uključiti u budžetski ciklus i predlagati dopune postojećih prioriteta budžetske potrošnje, uštede ili potpuno nove prijedloge budžetske potrošnje za Dokument okvirnog budžeta (DOB).

Učesnicima je predstavljena Tabela za nove prijedloge budžetske potrošnje koju mogu koristiti organizacije civilnog društva kada podnose svoje prijedloge i koja je osmišljena u programskom formatu, a u skladu sa zahtjevima Tabela prijedloga prioriteta budžetskih korisnika. Izuzetno je značajno da OCD podnose prijedloge nadležnim resornim ministarstvima najkasnije u martu svake godine, kako bi se isti po razmatranju mogli uputiti ministarstvu finansija do 15. aprila, u skladu sa budžetskim kalendarom.

U okviru praktične vježbe na seminaru je urađen novi prijedlog budžetske potrošnje za Dokument okvirnog budžeta Republike Srpske 2018.-2020., na prijedlog predstavnika Instituta za razvoj mladih i zajednice iz Banja Luke – Perpetuum mobile. Cilj nove budžetske potrošnje koju su oni predložili odnosi se na rješavanje akutnog problema vršnjačkog nasilja u srednjim školama u cijeloj BiH.

Tabelu sa novim prijedlogom budžetske potrošnje dostavili su Ministarstvu porodice, omladine i sporta RS. Na sastanku koji je uslijedio sa pomoćnicom ministrice za resor omladine dogovoreno je da se prijedlog uvrstiti u Akcioni plan Ministarstva za realizaciju Omladinske politike 2016-2020., te je isti dostavljen Ministarstvu finansija RS.

Izradu novog prijedloga budžetske potrošnje olakšalo je korištenje naše Baze javnih finansija. Na sljedeća dva linka možete vidjeti šta o Bazi misle neki od učesnika seminara, kao i o tome koliko im je koristan bio seminar.

 https://youtu.be/zvmbHkl-CvI

https://youtu.be/uuna8ohkhjc

Posted in Vijesti.