Uvodjenja trezorskog poslovanja u opštine u BiH

Iako je trezorsko poslovanje obaveza propisana Zakonom o budžetima u FBiH, nju još uvijek dosta opština nije ispoštovalo.

Trezor u funkcionalnom smislu treba obezbijediti efikasno raspolaganje i upravljanje budžetskim sredstvima, što podrazumijeva centralizovan skup procesa koji se odnose na planiranje, kontrolu sredstava koja prispijevaju i odlijevaju se sa računa kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave, zatim izmirenje obaveza, proces praćenja potraživanja i imovine na raspolaganju i, na kraju, blagovremeno, tačno, potpuno izvještavanje za općinski menadžment na kojem se baziraju odluke i odgovornosti istih.

Posted in CSSP Forum.