Prijavite svoju ideju i osvojite nagradu i edukaciju

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) u saradnji sa Academy 387 Sarajevo, raspisala je javni konkurs: „Nagradni zadatak za javni podatak“. Konkursom pozivaju građane i građanke da pošalju svoje ideje o korištenju podataka koje posjeduju i kojima upravljaju organizacije iinstitucije vlasti. Otvoreni podaci trebaju služiti svim građanima, organizacijama civilnog društva i medijima za informiranje, praćenje rada vlasti, izradu analiza i učešće u donošenju odluka. Trebaju služiti i kao osnova za izradu aplikacija koje bi poboljšale svakodnevni život građana.

Obzirom da vlasti u Bosni i Hercegovini nemaju registar koji bi sakupljao otvorene javne podatke na jednom mjestu ti podaci se sakupljaju na portalu www.opendata.ba.

Primjeri otvorenih datasetova na kakvim bi učesnici mogli bazirati svoje ideje mogu se naći na Portalu otvorenih podataka Republike Hrvatske data.gov.hr, ili na sličnom portalu Ujedinjenog Kraljevstva data.gov.uk.

gugalaga zagreb

Gugalaga je mini servis za pronalaženje vrtića na području Grada Zagreba i okolice a uskoro i ostalih većih gradova. Osnovna ideja je pružiti mladim zaposlenim roditeljima kvalitetnu informaciju o lokaciji privatnih i gradskih vrtića koji su im uz put prema poslu. Aplikacija koristi već objavljeni skup podataka: Vrtići u gradu Zagrebu

Cilj ovog konkursa je da se potakne javni sektor u našoj zemlji da ubrza otvaranje podataka koji bi, jer su financirani novcem građana, trebali biti otvoreni i svima dostupni.

Uz novčane nagrade nagrađeni dobivaju i stipendiju za jedan modul informatičke edukacije u Academy 387.

Svoje ideje, prijedloge, rješenja, koncepte možete poslati putem linka opendata.ba/ideje/ Broj prijava po aplikantu nije ograničen, a krajnji rok za prijave je 28. 01. 2016. Javna objava i dodjela nagrada održat će se u Sarajevu 30.01.

 

________________________________________________________________

O otvorenim podacima

Obaveza svake vlade je da objavljuje podatke od interesa za građane i građanke i na taj način doprinosi transparentnosti vlasti i demokratizaciji društva. Ukoliko vlasti žele ostvariti komunikaciju sa građanima, onda je objavljivanje podataka na internetu kao javnom prostoru modernog vremena najjednostavniji način da to učine. Državne institucije sakupljaju ogroman broj podataka, ali ih ne predstavljaju javnosti u dovoljnoj mjeri i u obliku koji bi mogao poslužiti građanima. Da bi se javni podaci smatrali otvorenim, trebaju zadovoljavati određene principe: moraju biti cjeloviti, poticati iz primarnog izvora bez naknadnih obrada, trebaju biti aktuelni, objavljivani na vrijeme da bi bili upotrebljivi, dostupni najvećem mogućem broju korisnika, u digitalnom i mašinski čitljivom formatu, dostupni svima bez ikakvih ograničenja, diskriminacije ili potrebe za registriranjem prilikom preuzimanja, u formatu nad kojim nijedna institucija ne zadržava kontrolu i konačno, da ne podliježu licenciranju ni zaštiti autorskih prava. Otvorene podatke svako može slobodno koristiti, modificirati, umnožavati i distribuirati i upotrebljavati u bilo koje svrhe.

Partnerstvo za otvorenu vlast

Bosna i Hercegovina postala je članica multilateralne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u septembru 2014. godine, čime je preruzela odgovornost i određene obaveze. Prije svega BiH se obavezala na izradu akcionog plana koji određuje prioritete u oblastima odgovornog i transparentnog djelovanja vlasti, uključivanja građana u donošenje odluka, upotrebe inovativnih tehnologija koje će dovesti do veće otvorenosti vlasti. Akcioni plan treba biti izrađen kroz dijalog sa organizacijama civilnog društva, ali od pristupanja inicijativi do danas vlasti u BiH nisu ispunile ovaj zadatak, tako da je rok za izradu prvog akcionog plana istekao u junu 2015. i određen je novi rok za juni 2016. godine. Koalicija organizacija civilnog društva izradila je svoje prijedloge za akcioni plan i objavila ih na internetskoj stranici www.ogp.ba.

Konkurs „Nagradni zadatak za javni podatak“ raspisan je u okviru projekta „Od Partnerstva za otvorenu vlast do odgovorne vlasti“ koji je finansiran od strane Ambasade Kraljevine Niizozemske.

 

 

Posted in Vijesti.