Saopštenje za medije – Budžetska potrošnja kao alat građana

Sarajevo, 30.01.2020. –  Centar za zastupanje građanskih interesa/Fondacija CPI, u saradnji sa organizacijom Budget Monitoring iz Amsterdama, predstavio je danas rezultate Budžetske akademije koja je proteklih 16 mjeseci organizovana za sedam nevladinih organizacija koje djeluju u Bosni i Hercegovini.

„Ideja kojom smo vođeni vezana je za ostvarivanje prava na zadovoljavanje mnogih važnih potreba građanki i građana Bosne i Hercegovine, od kojih su mnoge i zakonom propisane, često ovise o dobroj volji domaćih i stranih donatora ili onih koji u datom trenutku u izvršnoj vlasti donose odluke. Takvo stanje je nedopustivo i nedemokratsko, te se njme krše ljudska prava”, istakla je Mirjana Sirćo, glavna edukatorica Akademije. Ona je dodala da je sistem finansiranja politika često nepoznat nevladinim organizacijama i građanima, što za rezultat ima smanjenje uticaja građana na načine trošenja budžetskih sredstava.

Pravo na život i zdravlje, dostojanstven život, pristup javnim uslugama, psihološku pomoć, komunikacija znakovnim jezikom, predškolsko obrazovanje socijalno ugrožene djece su prevažne teme i pitanja da bi ovisile o bilo čijoj dobroj volji, smatra Zoran Ivančić, direktor Fondacije CPI. On je dodao da  „Budžetska ograničenja koja se često navode kao razlog zašto se nešto ne finansira iz budžeta su često konstruirana, a radi se o ograničenjima koja nastaju jer se prioritetno finansiraju razne potrebe u interesu stranaka, pojedinaca i interesnih grupa ili se povećava javna potrošnja koja nije neophodna“.

Predstavnici organizacija koje su uspješno završile Budžetsku akademiju- Donorska mreža BiH, Ekotim, Inicijativa i civilna akcija – ICVA, Fondacija Krila nade, Savez Sumero, Kali Sara, Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH, istakli su danas da će im znanja stečena tokom proteklih 16 mjeseci itekako pomoći u osiguranju usmjeravanja budžetskih sredstava ka ciljevima koji su od izuzetne važnosti za građane BiH, bez obzira da li se radi o uključivanju Romske djece u predškolske ustanove, upotrebu uključenja znakovnog jezika u javnim emiterima ili podizanju svijesti građana o potrebi doniranja organa.

Budžetska akademija je realizirana od strane Centra za zastupanje građanskih interesa/Fondacija CPI, u saradnji sa organizacijom Budget Monitoring iz Amsterdama, te finansirana kroz Matra program Ambasade Holandije u BiH.

Posted in Vijesti and tagged , , , , , .