Radio drama Ibret

U želji da upotpunimo kvalitet medijskog sadržaja, posebno radijskog programa, Fondacija CPI je kreirala, snimila i producirala radio dramu čije epizode tematiziraju važne oblasti – upravljanje, slobodu izražavanja, borbu protiv lažnih vijesti, reformu javne uprave, učešće civilnog društva u donošenju odluka i borbu protiv sive ekonomije. Projekat snimanja radio drame “Ibret” je podržan Creative Box […]

Održan panel “Priče heroja”

U saradnji sa Fakultetom političkih nauka (FPN) iz Sarajeva i Centrom za demokratske i vladine studije iz Tirane (CSDG – Albanija), te uz tehničku podršku 5D Studija, u ponedjeljak, 18.12.2023. godine, fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa organizovala je panel: “Priče heroja.” Održani panel predstavlja nastavak saradnje koju Centar za zastupanje građanskih interesa i Fakultet […]

Prezentirani posljednji rezultati Istraživanja otvorenosti budžeta (Open Budget Survey) 2019. za Bosnu i Hercegovinu

Usred globalne pandemije koja prisiljava vlade širom svijeta na pokretanje novih mjera potrošnje, posljednje Istraživanje otvorenosti budžeta za 2019. godinu (Open Budget Survey 2019 – OBS), pokazuje da postoji razlog za zabrinutost: čak 86 zemalja (od 117 ocijenjenih), uključujući i BiH, nije uspjelo dostići adekvatan nivo transparentnosti, koji bi osigurao da javnost može razumjeti budžetski […]

Saopštenje za medije – Budžetska potrošnja kao alat građana

Sarajevo, 30.01.2020. –  Centar za zastupanje građanskih interesa/Fondacija CPI, u saradnji sa organizacijom Budget Monitoring iz Amsterdama, predstavio je danas rezultate Budžetske akademije koja je proteklih 16 mjeseci organizovana za sedam nevladinih organizacija koje djeluju u Bosni i Hercegovini. „Ideja kojom smo vođeni vezana je za ostvarivanje prava na zadovoljavanje mnogih važnih potreba građanki i […]