Brošura: Budžetska akademija – Odmrzavanje brava budžetske potrošnje u Bosni i Hercegovini

Kao finalni korak projekta Budžetska akademija objavljena je brošura sa sažetim prikazom aktivosti i postignuća projekta. Istu možete preuzeti na BHS i engleskom jeziku na sljedećim linkovima.

Budget Academy [ENG]
Bužetska akademija [BHS]
Posted in Vijesti and tagged , , , , , , , , , .