„Tražimo Budžet za građane!“ – ulične akcije Fondacije CPI

Sarajevo, 2. august 2017. U okviru zagovaračke kampanje uvođenja zakonske obaveze objavljivanja Budžeta za građane u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko, Fondacija CPI je u 2016. godini organizirala ulične akcije u Sarajevu i Mostaru. U 2017. godini, kampanja je nastavljena u Banjaluci, Prijedoru i Bihaću, a planiraju se još dvije akcije, […]

„Tražimo Budžet za građane!“, Fondacija CPI sa građankama i građanima Mostara

Mostar 6. decembar 2016. Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI) danas u Mostaru održava uličnu akciju informiranja građanki i građana o potrebi objavljivanja Budžeta za građane i važnosti građanskog učestvovanja u  budžetskom procesu. Akcija pod nazivom „Tražimo Budžet za građane!“ se odvija u pješačkoj zoni Mostara, u Ulici Nikole Šubića Zrinskog.   Situacija […]

Fondacija CPI poziva građanke i građane da zajedno „Tražimo Budžet za građane!“

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI) nastavlja sa informativnom kampanjom upoznavanja građanki i građana sa Budžetom za građane i značajem njegovog objavljivanja, organiziranjem ulične akcije na Ulici Ferhadija u najprometnijoj pješačkoj zoni u Sarajevu. Kampanja Fondacije CPI pod nazivom „Tražimo Budžet za građane!“ ima za cilj zainteresirati što veći broj građanki i građana za praćenje javne potrošnje, što bi im Budžet za građane uveliko olakšao.

Konferencijom za medije Fondacija CPI započela informativnu kampanju „Tražimo Budžet za građane!“

Sarajevo, 27. oktobar 2016. Na danas održanoj konferenciji za medije održanoj u Hotelu Bosnia u Sarajevu, Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI), promocijom video materijala započela je sa informativnom medijskom kampanjom „Tražimo Budžet za građane!“ Cilj ove kampanje je potaknuti interes građanki i građana za budžetski proces i njihovo aktivnije i kvalitetnije učešće […]

Poruka okruglog stola: Uvesti Budžet za građane u zakon i učiniti ga dostupnim građanima i građankama

Sarajevo, 6. april 2016. Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI), organizirala je jučer u hotelu Europa u Sarajevu, okrugli sto na temu „Budžet za građane“. U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici/ce izvršne i zakonodavne vlasti Federacije Bosne i Hercegovine,predstavnici/ce organizacija civilnog društva i nezavisni eksperti i ekspertice iz oblasti javnih finansija. Na […]

Objavljivanje Budžeta za građane potrebno je regulirati zakonom

Brčko/Sarajevo, 9. februar 2016. Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI), organizirala je danas u Brčkom okrugli sto na temu „Budžet za građane“. U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici/ce izvršne i zakonodavne vlasti, organizacija civilnog društva i nezavisni/e eksperti/ce iz oblasti javnih finansija. Tema okruglog stola je promocija izrade Budžeta za građane, kao […]

Najava događaja: Okrugli sto u Brčkom na temu „Budžet za građane“, u organizaciji Fondacije CPI

Sarajevo, 5. februar 2016. Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI), organizira okrugli sto na temu „Budžet za građane“, u utorak, 09.02.2016. godine, u hotelu Jelena u Brčkom, sa početkom u 11:00 sati. U radu okruglog stola će učestvovati predstavnici/ce izvršne i zakonodavne vlasti Distrikta Brčko, predstavnici/ce organizacija civilnog društva i nezavisni eksperti i […]

Izrada Budžeta za građane treba postati zakonska obaveza svih nivoa vlasti, zaključak je okruglog stola održanog u Banja Luci u organizaciji Fondacije CPI

Sarajevo, Banja Luka, 23. decembar 2015.   Na jučer održanom okruglom stolu u Banja Luci, Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) je predstavila analizu „Uvođenje prakse Budžeta za građane i prijedlog izmjena legislative s ciljem njegovog uvođenja kao obaveznog budžetskog dokumenta u budžetskom ciklusu“. Osim navedene analize i prijedloga amandmana na Zakon o […]

Fondacija CPI kroz Mrežu za budžetsku odgovornost približava javne finansije građanima

Sarajevo, 30. juni 2015. godine – U okviru projekta: „Zagovaranjem do budžetske odgovornosti i građanske participacije“, Fondacija CPI organizirala je drugi sastanak Mreže za budžetsku odgovornost, u prostorijama hotela Bosnia, u Sarajevu, u utorak, 30. 6. 2015. godine, u 11.00 sati.   Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva, medija, akademske zajednice, poslovnog sektora i […]