Konferencijom za medije Fondacija CPI započela informativnu kampanju „Tražimo Budžet za građane!“

Sarajevo, 27. oktobar 2016.

Na danas održanoj konferenciji za medije održanoj u Hotelu Bosnia u Sarajevu, Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI), promocijom video materijala započela je sa informativnom medijskom kampanjom „Tražimo Budžet za građane!“ Cilj ove kampanje je potaknuti interes građanki i građana za budžetski proces i njihovo aktivnije i kvalitetnije učešće u javnim raspravama o budžetu.

web

 

Informativnom kampanjom želimo pokazati građankama i građanima da se i najkomplikovanije stvari poput budžeta mogu prikazati na jednostavan način. Budžeti različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini se objavljuju u službenim listovima/novinama/glasnicima i kao takvi su uglavnom građanima nerazumljivi. Pojedini nivoi vlasti objavljuju budžete na svojim internetskim stranicama, često kao skenirane stranice papirnatih originala, dakle ionako teško razumljiv sadržaj objavljuju u elektronski nečitljivom formatu.

web4

Način upoznavanja javnosti sa sadržajem budžeta koji zadovoljava trenutne zakonske okvire je takav, da je budžet razumljiv i dostupan veoma malom broju građana. Upravo zbog takvog odnosa prema otvorenosti i dostupnosti budžeta građanima, Fondacija CPI zagovara izmjene zakona koji reguliraju budžetski proces u entitetima i Distriktu Brčko, kojima bi objavljivanje Budžeta za građane postala zakonska obaveza vlasti.

web3

Objavljivanje Budžeta za građane bi prije svega olakšalo građanima razumijevanje i praćenje javne potrošnje, povećalo transparentnost rada vlasti, stvorilo pretpostavku za masovniju i kvalitetniju građansku participaciju i rezultiralo aktivnijim građanima i odgovornijom vlasti.

image_016

Video je od danas dostupan na internetskoj stranici www.cpi.ba i na youtube kanalu Fondacije CPI https://www.youtube.com/channel/UChVy1i0Gl44Vh7ltF59P9lA.

Ovom kampanjom Fondacija CPI poziva građanke i građane da zajedno: „Tražimo Budžet za građane!“.

Informativna kampanja je aktivnost u sklopu Programa održivosti civilnog društva u BiH koji finansijski podržava USAID.

 

Posted in CSSP Vijesti, Vijesti.