Objavljivanje Budžeta za građane potrebno je regulirati zakonom

Brčko/Sarajevo, 9. februar 2016.

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI), organizirala je danas u Brčkom okrugli sto na temu „Budžet za građane“. U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici/ce izvršne i zakonodavne vlasti, organizacija civilnog društva i nezavisni/e eksperti/ce iz oblasti javnih finansija.

Tema okruglog stola je promocija izrade Budžeta za građane, kao obaveznog budžetskog dokumenta razumljivog i dostupnog svim građanima i građankama. Polazni osnov za diskusiju je analiza koju je izradila Fondacija CPI, “Uvođenje prakse izrade Budžeta za građane i prijedlog izmjena legislative s ciljem njegovog uvođenja kao obaveznog budžetskog dokumenta u budžetskom ciklusu”. Na okruglom stolu predstavljen je i primjer dobre prakse grada Bijeljine koji Budžet za građane izrađuje već drugu godinu.

„Fondacija CPI već godinama za cilj ima uključivanje i aktivno učešće građana i građanki u procesu budžetiranja. Zakonska obaveza vlasti da objavljuju Budžet za građane, predstavljala bi veliki pomak ka ostvarenju tog cilja“, izjavila je Sandina Bošnjak, organizatorica okruglog stola i projektna menadžerica Fondacije CPI na projektu „Održivost civilnog društva“.

Učesnici okruglog stola podržali su inicijativu Fondacije CPI o potrebi za amandmanima na postojeći zakon kako bi Budžet za građane postao obavezan dokument u budžetskom ciklusu Distrikta Brčko.

Okrugli sto „Budžet za građane“ organiziran je u okviru projekta „Održivost civilnog društva“ koji je finansiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

IMG_1079

IMG_1082

IMG_1089

IMG_1090

IMG_1092

 

Posted in CSSP Vijesti, Vijesti.