Projekat poboljšanja fiskalne i budžetske transparentnosti – Improvement of Fiscal and Budget Transparency

Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI) je u ime njemačkog Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u periodu od marta do jula 2021. provodio pilot projekt u oblasti poboljšanje fiskalne i budžetske transparentnosti i otvorenosti a u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH. Program jačanja javnih institucija u BiH u ime vlada Savezne Republike […]

Premalo, presporo i nesolidarno

Odgovor centralne vlasti u BiH na Covid pandemiju Posljedice pandemije po ekonomski i zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini su velike. Odgovor vlasti u Bosni i Hercegovini bio je ograničen, sa zakašnjenjem i nedovoljno finansijski značajan, kako bi se odgovorilo na sve izazove tokom 2020. godine. Također, vlasti nisu ni pokušale da u vrijeme krize, […]

Prezentirani posljednji rezultati Istraživanja otvorenosti budžeta (Open Budget Survey) 2019. za Bosnu i Hercegovinu

Usred globalne pandemije koja prisiljava vlade širom svijeta na pokretanje novih mjera potrošnje, posljednje Istraživanje otvorenosti budžeta za 2019. godinu (Open Budget Survey 2019 – OBS), pokazuje da postoji razlog za zabrinutost: čak 86 zemalja (od 117 ocijenjenih), uključujući i BiH, nije uspjelo dostići adekvatan nivo transparentnosti, koji bi osigurao da javnost može razumjeti budžetski […]

Kamo vodi autoput?

Izgradnja autoputeva i putne infrastrukture je jedno od pitanja o kojima postoji opšti politički i konsenzus građana u Bosni i Hercegovini (BiH). Međutim, mali broj građana i političara je svjestan troška takve investicije i uticaja izgradnje na stanje javnih finansija BiH. Primarni planirani putni pravac obuhvata izgradnju koridora V-c, koji treba da poveže luku Ploče […]

Šta se radi s novcem građana?

Pogled na pitanje standardizacije i kvalitete finansijskog izvještavanja vlasti u Bosni i Hercegovini – Republika Srpska prednjači u kvaliteti izvještavanja – Fiskalna transparentnost kao preduvjet demokracije i građanske participacije – Preporuke za standardizaciju i katalog neusklađenog knjiženja

Index otvorenosti budžeta Bosne i Hercegovine pao sa 32 boda u 2021. godini na 27 bodova u 2023. godini

Objavljeni su novi rezultati globalnog „Istraživanja otvorenosti budžeta“ (Open Budget Survey – OBS). Ovo istraživanje se sprovodi svake dvije godine, a Bosna i Hercegovina u njemu sudjeluje od 2008. godine. Radi se o jedinom nezavisnom, uporednom i redovitom mjerenju budžetske transparentnosti i odgovornosti koje u saradnji sa organizacijom International Budget Partnership sprovode ekspertne organizacije civilnog […]

Otvoreni podaci u javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini

Iako se koncept otvorenih podataka u formi u kakvoj je danas prepoznajemo nije nužno pojavio u ranim fazama javnih nabavki, ideja transparentnosti i pristupa informacijama o troškovima ima dugu historiju. U mnogim zemljama, zakoni o slobodnom pristupu informacijama ili slični propisi počeli su se razvijati već sredinom 20. stoljeća kao odgovor na potrebu za transparentnošću […]

Radio drama Ibret

U želji da upotpunimo kvalitet medijskog sadržaja, posebno radijskog programa, Fondacija CPI je kreirala, snimila i producirala radio dramu čije epizode tematiziraju važne oblasti – upravljanje, slobodu izražavanja, borbu protiv lažnih vijesti, reformu javne uprave, učešće civilnog društva u donošenju odluka i borbu protiv sive ekonomije. Projekat snimanja radio drame “Ibret” je podržan Creative Box […]

Održan panel “Priče heroja”

U saradnji sa Fakultetom političkih nauka (FPN) iz Sarajeva i Centrom za demokratske i vladine studije iz Tirane (CSDG – Albanija), te uz tehničku podršku 5D Studija, u ponedjeljak, 18.12.2023. godine, fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa organizovala je panel: “Priče heroja.” Održani panel predstavlja nastavak saradnje koju Centar za zastupanje građanskih interesa i Fakultet […]

Fondacija CPI

Preporuke za poboljšanje budžetske transparentnosti

Transparentnost budžeta (otvoreni budžet) podrazumijeva mogućnost građana da dobiju informacije o budžetu koje su potpune, bitne, tačne, pravovremene i predstavljene na razumljiv način. Manjak transparentnosti u ovome području može dovesti do odabira nepopularnih i neprikladnih programa, te korumpiranog i rastrošnog trošenja. Otvoreni budžet štiti od rasipanja, prevare i zlouporabe, a također i omogućuje građanima da […]

Fondacija CPI

Nalazi početnog izvještaja o unutrašnjoj inspekciji

Složen administrativni sistem Bosne i Hercegovine se reflektuje na trenutni sistem inspekcijskog nadzora. Iako je formiranje samostalnih entitetskih inspekcijskih organa (Federalna uprava za inspekcijske poslove i Inspektorat Republike Srpske), a zatim i u većini kantona formiranje kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, dovelo do efikasnijih i kvalitetnijih nadzora, ostalo je mjesta za unaprjeđenje, naročito kada je […]

Open Budget Partnership

Istraživanje o otvorenosti budžeta (Open Budget Survey – OBS) koje smo proveli tokom 2022 godine je jedino svjetsko nezavisno, komparativno, na činjenicama utemeljeno ispitivanje koje koristi međunarodno priznate kriterije da ocijeni javnu dostupnost budžetskim informacijama, formalne prilike za učešće javnosti u državnom budžetskom procesu, te ulogu koju u budžetskom procesu imaju institucije koje pružaju formalni […]

SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan

Centar za promociju civilnog društva – CPCD, zajedno sa partnerskim organizacijama iz Albanije – Institut za demokratiju i medijaciju (Institute for Democracy and Mediation – IDM) i Sjeverne Makedonije – Centar za istraživanje i kreiranje politike (Center for Research and Policy Making (CRPM), realizuje projekat pod nazivom SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni […]

Centar72

Prepoznavajući problem nedovoljnog rada s lokalnim zajednicama, CPI je sa gradovima Zenica i Tuzla pokrenula projekt Centar 72 kao platformu za komunikaciju između građana i nadležnih gradskih i opštinskih službi koju kontinuirano održava od 2016. Građani svoje upite i prijave problema u okruženju mogu putem portala uputiti nadležnima 24 sata dnevno. Centar 72 Tuzla Centar […]

Održana panel diskusija “Izravno o zviždačima u BiH”

U saradnji sa Fakultetom političkih nauka (FPN) iz Sarajeva i Centrom za demokratske i vladine studije iz Tirane (CSDG – Albanija), u utorak, 13. 12. 2022. godine, fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI) organizovala je panel diskusiju: „Izravno o zviždačima u Bosni i Hercegovini“.