Izrada Budžeta za građane treba postati zakonska obaveza svih nivoa vlasti, zaključak je okruglog stola održanog u Banja Luci u organizaciji Fondacije CPI

Sarajevo, Banja Luka, 23. decembar 2015.

 

Na jučer održanom okruglom stolu u Banja Luci, Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) je predstavila analizu „Uvođenje prakse Budžeta za građane i prijedlog izmjena legislative s ciljem njegovog uvođenja kao obaveznog budžetskog dokumenta u budžetskom ciklusu“. Osim navedene analize i prijedloga amandmana na Zakon o budžetskom sistemu RS, na skupu je kao primjer dobre prakse prezentiran Budžet za građane grada Bijeljine za 2016. godinu.

U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti sa različitih nivoa vlasti u Republici Srpskoj, predstavnici nevladinog sektora, medija i eksperti iz oblasti javnih finansija. Učesnici skupa složili su se da postoji potreba za uvođenjem Budžeta za građane, u obliku usvojenog budžeta u svrhu informiranja građana i u obliku nacrta budžeta kao osnove za javne rasprave. Na taj način bi se građanima približio proces budžetiranja i ohrabrio njihov interes za učešće u ovom procesu. Budžet za građane predstavlja pojednostavljen budžetski dokument prikazan na način razumljiv prosječnom građaninu.

U raspravi je iskazana je podrška inicijativi za podnošenje amandmana na postojeći zakon, tako da će Fondacija CPI u narednom periodu zagovarati kod predstavnika zakonodavne vlasti da ovi amandmani budu upućeni u parlamentarnu proceduru.

Okrugli sto „Budžet za građane“ organiziran je u okviru „Projekta održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini“ koji realizuju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj”.

 

IMG_0816

 

IMG_0822

 

IMG_0821

 

IMG_0823

 

IMG_0824

 

IMG_0825

 

IMG_0826

Posted in CSSP Vijesti, Vijesti.